Pamäť národa 4/2014

Posledné číslo časopisu Pamäť národa v roku 2014 sa tentoraz v prevažnej miere sústreďuje na obdobie rokov 1939 - 1945, resp. na témy, ktoré boli dôsledkom udalostí z tohto obdobia. Čitatelia sa môžu oboznámiť s rôznorodými témami z tohto krátkeho, no na udalosti bohatého obdobia existencie 1. Slovenskej republiky.

V prvej štúdii Vojtech Kárpáty podrobne popisuje organizačno-bezpečnostné prípravy a opatrenia počas voľby prezidenta 1. Slovenskej republiky Jozefa Tisa, ktorá sa uskutočnila 26. októbra 1939. V ďalšej štúdii analyzuje Kristína Novanská Kručayová z právneho hľadiska arizačný proces v oblasti židovských podnikov v rokoch 1939 - 1942. V poslednej štúdii sa autori Lucia Halmová a Tomáš Klubert snažia objektívne a kriticky zhodnotiť priebeh povstaleckých bojov v oblasti hornej Nitry v prvých troch týždňoch septembra 1944.
V rubrike „Dokumenty“ Michal Miklovič predstavuje celkovo 11 archívnych dokumentov, ktoré čitateľom približujú založenie a prevádzku konšpiračných a prepožičaných bytov rozviedky.
V rubrike „Svedectvo“ Martin Lacko spoločne s Jánom Mitáčom predstavujú spomienky redaktora časopisu Slovenská jednota Jozefa Kanása na maďarskú okupáciu južného Slovenska v rokoch 1938 - 1945. V ďalšom príspevku v tejto rubrike autorka Barbora Bartová na základe spomienok miestnych obyvateľov odhaľuje život židovskej komunity v Prašiciach.
Rubriku „Rozhovor s pamätníkom“ tentoraz vypĺňa rozhovor Martina Lacka s dôstojníkom ženijného vojska Karolom Kristenom, ktorý v uniforme slovenskej armády prešiel tromi frontami (Poľsko, Sovietsky zväz a Taliansko) a nakoniec vstúpil do radov 1. Čs. armádneho zboru.
V rubrike „Recenzie“ si čitatelia môžu prečítať recenziu na publikáciu Petra Juščáka a v rubrike „ÚPN interne“ sa môžu oboznámiť s bohatými aktivitami ÚPN v poslednom období.

OBSAH

ŠTÚDIE

  • Vojtech Kárpáty: Organizačno-bezpečnostné prípravy a opatrenia počas voľby prezidenta prvej Slovenskej republiky
  • Kristína Novanská Kručayová: Nivelizácia práva na vlastníctvo v právnom poriadku Slovenskej republiky 1939 – 1945. Arizačný proces v oblasti židovských podnikov v rokoch 1939 – 1942
  • Lucia Halmová, Tomáš Klubert: Povstalecké boje na hornej Nitre v septembri 1944

DOKUMENTY

  • Michal Miklovič: Vybrané dokumenty ku konšpiračným a prepožičaným bytom rozviedky

SVEDECTVO

  • Martin Lacko, Ján Mitáč: Spomienky slovenského redaktora Jozefa Kanása na maďarskú okupáciu 1938 - 1945
  • Barbora Bartová: Židovská komunita v Prašiciach v spomienkach majority

ROZHOVOR S PAMÄTNÍKOM

  • Martin Lacko: Dôstojníkom na štyroch frontoch. Rozhovor s Karolom Kristenom

RECENZIE

ÚPN INTERNE

PREHĽAD ČLÁNKOV UVEREJNENÝCH V ROKU 2014

STIAHNUTIE CELÉHO ČÍSLA

Obálka časopisu

Vytlačiť