Pamäť národa 3/2020

Nové číslo časopisu Pamäť národa – 3/2020 opäť prináša opäť príspevky z obdobia neslobody. V rubrike Štúdie prinášame prvú časť štúdie poľského historika Rafała Łatku, ktorá približuje postoje poľského prímasa kardinála Stefana Wyszyńského k aktivitám a hre, ktorú sa rozhodli rozohrať orgány Poľskej ľudovej republiky voči Svätej stolici s cieľom marginalizovať poľskú cirkev a úlohu episkopátu v Poľsku v rokoch 1971 – 1978. V druhej štúdii historička ÚPN Beáta Katrebová Blehová čitateľom predstavuje počiatky slovenského vysielania Španielskeho štátneho rozhlasu pod vedením bývalého slovenského diplomata Jozefa Ciekra. Robí tak v širšom kontexte pôsobenia slovenského povojnového a pofebruárového politického exilu ako aj pri zohľadnení medzinárodnopolitických špecifík bipolárneho sveta v počiatkoch studenej vojny.

V rubrike Dokumenty Branislav Kinčok prezentuje vybrané archívne pramene, ktoré sumarizujú genézu a priebeh vyšetrovania prípadu Karol Šmidke a spol. Príspevok voľne nadväzuje na štúdiu publikovanú v čísle Pamäť národa 1/2020.

Rubrika Materiály tentoraz predstavuje čitateľom osobnosť katolíckeho kňaza, jezuita Jozefa Opralu, ktorý v období komunistického režimu koordinoval prípravu, tlač a rozširovanie periodických a neperiodických samizdatov na Hornej Nitre. V texte si na neho spomínajú jeho spolupracovníci, spolužiaci, kolegovia a priatelia.

V rubrike V službách režimu sa môžeme oboznámiť s kariérou Štefana Kyseľa, ktorý takmer tridsať rokov pôsobil v pohraničných zložkách ministerstva vnútra, ministerstva národnej obrany a federálneho ministerstva vnútra, z toho posledných osemnásť rokov ako spravodajský dôstojník troch spravodajských útvarov 11. brigády Pohraničnej stráže.

Rubrika Príbehy prenasledovaných predstavuje tragické osudy súrodencov Františka a Gertrúdy Herényiovcov, ktorí boli odsúdení na dlhoročné väzenie v súvislosti s prípadom Albert Púčik a spol.

Záver čísla prináša čitateľom jednu recenziu a anotáciu zaujímavých knižných diel a rubriky ÚPN Interne a Spomíname

OBSAH

ŠTÚDIE

 • ŁATKA, Rafał: Stefan Wyszyński a hra v „trojuholníku“: Svätá stolica – štátne orgány Poľskej ľudovej republiky – Episkopát Poľska (1971 – 1974)
  Resumé
  Summary
 • KATREBOVÁ BLEHOVÁ, Beáta: Zahraničné vysielanie na Slovensko v období nástupu komunistickej totality. Jozef Cieker a počiatky slovenského vysielania Španielskeho štátneho rozhlasu
  Resumé
  Summary

DOKUMENTY

 • KINČOK, Branislav: Dokumenty k prípadu Karol Šmidke a spol.
  Resumé
  Summary

MATERIÁLY

 • LUPRICHOVÁ, Zuzana: Spomienky na pátra Jozefa Opralu
  Resumé
  Summary

V SLUŽBÁCH REŽIMU

 • PALKO, Vladimír: Štefan Kyseľ. Pohraničník „telom aj dušou“
  Resumé
  Summary

PRÍBEHY PRENASLEDOVANÝCH

 • KOŠÍK, Ľudovít – KINČOK, Branislav: František a Gertrúda Herényiovci a prípad Albert Púčik a spol.

RECENZIE

 • URBAN, Jiří: Kolektivizace venkova v Horním Polabí (Silvia Haladová)

ANOTÁCIE

 • JEZERNIK, Božidar: Goli otok – Titův gulag (Rudolf Manik)

ÚPN INTERNE

SPOMÍNAME

Obálka časopisu PN 3/2020

Vytlačiť