Pamäť národa 04/2010 - s DVD zadarmo!

Vo štvrtom čísle časopisu Pamäť národa okrem iného nájdete štúdiu Petra Jašeka o vzťahu ŠtB k nelegálnym štruktúram v období normalizácie, Pavol Jakubčin skúma využívanie tajných spolupracovníkov – kňazov zo strany ŠtB a Jerguš Sivoš analyzuje proces prípravy nariadenia SNR o zriadení pracovných táborov na Slovensku v roku 1945. Okrem uvedených štúdií je v aktuálnom čísle časopisu uverejnený dokument Jána Mitáča o perzekúciách Slovákov v rámci hnutia Levente, či Správa o činnosti mierového výboru katolíckeho duchovenstva z pera Pavla Jakubčina. V ďalších pravidelných rubrikách sa čitateľ dozvie viac aj o osudoch ministra vnútra Josefa Pavla a o výsledkoch 2. ročníka študentskej súťaže Nenápadní hrdinovia.

K aktuálnemu číslu časopisu je pribalené DVD s dokumentom November + 20. Film z produkcie Ústavu pamäti národa ponúka dokumentárny pohľad na prednovembrové, novembrové a ponovembrové udalosti roku 1989.

Obsah

Štúdie

 • Štátna bezpečnosť a nelegálne štruktúry na Slovensku v období normalizácie (Peter Jašek)
 • Využívanie tajných spolupracovníkov z radov rímskokatolíckych kňazov Štátnou bezpečnosťou (Pavol Jakubčin)
 • Organizačná štruktúra a personálne obsadenie Krajskej správy (Branislav Kinčok)
 • Príprava nariadenia Slovenskej národnej rady o zriadení pracovných táborov na Slovensku v roku 1945 (Jerguš Sivoš)

Dokumenty

 • Šikanovanie slovenských príslušníkov Levente v Sobranciach v roku 1942 (Ján Mitáč)
 • Strana a jej Bezpečnosť (Matej Medvecký)
 • Správa o činnosti Celoštátneho mierového výboru katolíckeho duchovenstva a návrh na zvolanie jeho tretieho zjazdu (Pavol Jakubčin)

ÚPN interne

 • Odkrývanie osudov „nenápadných hrdinov“ II (František Neupauer)

Kariéry v službách ŠtB

 • Josef Pavel a jeho pád (Michal Gregor)

Apendix

 • HRADSKÁ, K. (zost.): Holokaust na Slovensku 8 (Matej Medvecký)
 • TOMEK, P.: Život a doba ministra Rudolfa Baráka (Branislav Kinčok)
 • LUKACS, J.: Jún 1941. Hitler a Stalin (Lukáš Obšitník)
Obálka časopisu
Vytlačiť