Pamäť národa 03/2010

Obsah

Štúdie

 • Strana Slovenskej národnej jednoty na okupovanom území južného Slovenska v rokoch 1941 – 1944 (Ján Mitáč)
 • Proces s členmi Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy v roku 1958 (Peter Sokolovič)
 • Organizačná štruktúra a personálne obsadenie Krajskej správy (Branislav Kinčok)
 • Ministerstva vnútra Bratislava v rokoch 1954 – 1966 (Jerguš Sivoš)

Dokumenty

 • Situačná správa o protižidovských násilnostiach v Topoľčanoch (Tomáš Klubert)
 • Kritické obdobie v kolektivizácii vidieka – dramatické udalosti roka 1953 v Prešovskom kraji na príklade obce Kelča (Martina Fiamová)
 • Karibská (Kubánska) kríza a Slovensko v dokumentoch bratislavskej ŠtB (Branislav Kinčok)

Predstavujeme

 • Imrich Močko – Moje roky v Národnej bezpečnosti (Martin Lacko)

Kariéry v službách ŠtB

 • Imrich Velický, Michal Kolbasa (Pavol Pytlík)

Apendix

 • Hajko, J.: Nezrelá republika. Slovensko v rokoch 1939 – 1945 (Martin Lacko)
 • Bauer, J.: Úvahy o holokaustu (Martina Fiamová)
 • Sedláček, T. – Plachý, J.: Vydržet! Paměti generála Tomáše Sedláčka (Peter Jašek)

Stiahnutie celého čísla

Obálka časopisu
Vytlačiť