Pamäť národa 03/2009

Obsah

Štúdie

 • Medzi nacizmom a komunizmom – Vyjednávania velenia Rýchlej divízie s Červenou armádou o kapitulácii na Kaukaze v roku 1943 (Pavel Mičianik)
 • Zastoupení RSI v Bratislavě 1943–1945, osud italských královských diplomatů (Petr Kubík)
 • Akcia B („Byty)“ v Bratislave (Michal Babál)

Materiály

 • Stranícke a bezpečnostné opatrenia v súvislosti s 21. Výročím vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa (Jerguš Sivoš)

Obete

 • Denník slovenského dôstojníka z nacistickej internácie (august–október 1944), II. Časť (Miroslav Bachratý – Martin Lacko)
 • Príbeh pamätníka: Anna Greňová (Ondrej Krajňák – Jana Otočková )

Predstavujeme

 • Rozhovor s Pavlom Papšom, členom Klubu priateľov vojenskej histórie Slovenska (Tomáš Klubert)

ÚPN interne

 • Medzinárodný projekt Pamäť národa (Jana Otočková)

Kariéry v službách ŠtB

 • Bohuš Vavro (Michal Gregor – Jerguš Sivoš)

Apendix

 • HETÉNYI, M.: Slovensko–maďarské pomedzie v rokoch 1939–1945 (Ján Mitáč)
 • LUŇÁK, P. (zost.): Plánování nemyslitelného. Československé válečné plány 1950–1990 (Peter Jašek)
 • BLAŽEK, P. – EICHLER, P. – JAREŠ, J. a kol.: Jan Palach ´69 (Lenka Kádarová)

Stiahnutie celého čísla


Vytlačiť