Pamäť národa 02/2010

Obsah

Štúdie

 • Jehovovi svedkovia v Československu 1945 – 1949 (Ivan A. Petranský)
 • K organizačnej štruktúre štátnej bezpečnosti a politického spravodajstva na Slovensku pred februárom 1948 (Matej Medvecký)
 • Úlohy cirkevných tajomníkov pri práci s kňazmi Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku (Pavol Jakubčin)

Materiály

 • Sledovanie vnútorného nepriateľa (Peter Jašek – Jerguš Sivoš)
 • Akcia B („byty“) v Bratislave (Michal Babál)

Dokumenty

 • „Sestry a bratia“ alebo vulgárna antisemitská propaganda (Protižidovský leták trnavského gardistu) (Peter Sokolovič)

Obete

 • Eduard Kohútik (Pavel Mičianik)

Predstavujeme

 • Strážil som hranice nášho slovenského štátu (Rozhovor s bývalým príslušníkom Zboru finančnej stráže v rokoch 1942 – 1945 Ľudom Matejovom) (Martin Lacko)

Kariéry v službách ŠtB

 • Ján Kováč (Jerguš Sivoš)

Apendix

 • MEŠKO, Z. G.: Po stopách komunizmu a míľniky slovenskej krútňavy (Tomáš Klubert)
 • ŠMIHULA, D. (zost.): Viedenská arbitráž v roku 1938 a jej európske súvislosti (Ján Mitáč)
 • HAĽKO, J.: Arcibiskupov zápas. Životná cesta Mons. RNDr. Júliusa Gábriša (Pavol Jakubčin)

Stiahnutie celého čísla

Obálka časopisu
Vytlačiť