Pamäť národa 02/2009

Obsah

Štúdie

  • Jozef Bányai – lekár funkcionárom Hlinkovej gardy (Peter Sokolovič)
  • Cesta k socializácii československého poľnohospodárstva (Martina Fiamová)
  • Agentúrno-operatívna činnosť II. odboru Krajskej správy Ministerstva vnútra Bratislava v rokoch 1960 – 1964 (Branislav Kinčok)

Obete

  • Denník slovenského dôstojníka z nacistickej internácie (august – október 1944). I. časť (Miroslav Bachratý – Martin Lacko)

Esej

  • Komunismus po česku (Jiří Stránský)

ÚPN interne

  • Správa o činnosti Sekcie vedeckého výskumu v roku 2008 (Ondrej Podolec – Tomáš Klubert)

Kariéry v službách ŠtB

  • Štefan Homola, Michal Karchtuňák (Pavol Pytlík)

Apendix

  • RYDLO, J.: Andrej Žarnov (1903–1982). Zborník o živote a diele univerzitného profesora MUDr. Františka Šubíka (Peter Sokolovič)
  • LETZ, R.: Odkaz živým. Prípad Albert Púčik a spol. (Beáta Katrebová-Blehová)
  • LONDÁK, M.: Rok 1968 a ekonomická realita Slovenska (Matej Medvecký)

Stiahnutie celého čísla


Vytlačiť