Pamäť národa 02/2008

Obsah

Štúdie

 • Dekréty prezidenta republiky a nariadenia SNR – denacifikácia ČSR a ustanovenie demokratického Slovenska (Jozef Beňa)
 • Benešove dekréty, bezprávie a vysídlenie Maďarov z južného Slovenska 1944–1949 (Lajos Izsák)
 • Juloslav Janek – dobrodruh v osídlach spravodajských služieb (Matej Medvecký, Michal Schvarc)
 • Krize uvnitř bezpečnostního aparátu na počátku 50. let. Kdo byl „zrádcem“ podle Š. Plačka? (Jan Kalous)

Materiály

 • Správa o organizovanom oslavovaní (Matej Medvecký)

Dokumenty

 • Agentúrno-operatívne prostredie v agende čs. rozviedky (Michal Miklovič)

Obete

 • Rudolf Lančarič – obeť Stalinovej honby na Tita (Vladimír Palko)

ÚPN interne

 • Sekcia evidencií (Marian Gula)
 • Archívne knihy vyšetrovacích spisov– spracovanie evidencie (Marian Gula, Stanislav Labjak, Ján Maco)
 • Objektové zväzky I. správy (rozviedky) (Michal Miklovič)

Predstavujeme

 • Rozhovor s Ladislauom–Antoniom Csendesom (Ján Hlavinka)
 • Rozhovor s Arvydasom Anušauskasom (Martin Lacko)

Kariéry v službách ŠtB

 • Štefan Martiška a Jozef Martinovský (Radoslav Ragač)

Apendix

 • Paměť a dějiny č. 1. (Vladimír Palko)
 • Almanach Slováci v Poľsku XI (Majeriková, Milica: Vojna o Spiš; Garek, Martin: Horná Orava a severný Spiš v rokoch 1945–1947). (Pavol Matula)
 • Spisový materiál SD ako jeden z dôležitých prameňov poznania dejín Slovenskej republiky 1939–1945 (Michal Schvarc)
 • Briefe an Hitler – Listy Hitlerovi (Martina Fiamová)
 • Pohnutý osud dvoch listov z kláštora v Podolínci (Anna A. Hlaváčová)

Stiahnutie celého čísla


Vytlačiť