Pamäť národa 01/2010

Obsah

Štúdie

 • Organizácie na pomoc utečencom z hornej Oravy a severného Spiša 1945 – 1948 (Martin Garek)
 • Tábor nútenej práce v Hronci 1949 – 1951 (Jerguš Sivoš)

Materiály

 • Padlí a zemřelí vojáci čs. armády ze Slovenska květen 1938 – březen 1939 (Jiří Plachý)
 • O jednom osude z vypálenej partizánskej obce Kalište (Dominika Martinákov)

Dokumenty

 • List predsedu vlády Slovenskej republiky Vojtecha Tuku nitrianskemu sídelnému biskupovi Karolovi Kmeťkovi z 1. marca 1943 (Róbert Letz)

ÚPN interne

 • Referát účastníkov protikomunistického odboja (František Neupauer)
 • Projekcia November ´89. Prešov 26. november 2009 (Martin Pekár)
 • Odkrývanie osudov „nenápadných hrdinov“ (Lukáš Obšitník)

Kariéry v službách ŠtB

 • Martin Benček (Jerguš Sivoš)

Apendix

 • KATUNINEC, M.: Fašizmus, národný socializmus a komunizmus. K ideovým zdrojom, praxi a možným rizikám návratu totalitarizmu (Peter Sokolovič)
 • SLOBODNÍK, M.: Mao a Buddha: Náboženská politika voči tibetskému budhizmu v Číne (Katarína Kožáková)
 • KAMENEC, I.: Spoločnosť – politika – historiografia. Pokrivené (?) zrkadlo dejín slovenskej spoločnosti v dvadsiatom storočí (Zuzana Tokárová)
 • VANĚK, M. – MÜCKE, P. – PELIKÁNOVÁ, H.: Naslouchat hlasům paměti. Teoretické a praktické aspekty orální historie (Michal Babál)
 • Zoznam personálnych spisov sprístupnených podľa § 17 ods. 1 písmena b) bodu 2 zákona č. 553/2002 Z. z.
 • Odovzdávanie dekrétov veteránom protikomunistického odboja
 • Prehľad článkov uverejnených v roku 2009

Stiahnutie celého čísla

Obálka časopisu
Vytlačiť