Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

PaedDr. ThDr. Ondrej Krajňák, PhD.

Foto

PaedDr, ThDr. Ondrej Krajňák, PhD, sa narodil 20. novembra 1962 v Spišskej Novej Vsi. Je ženatý a má 4 deti. Po absolvovaní stredoškolských štúdií sa počas komunistického režimu aktívne zapojil do práce podzemnej cirkvi. Po páde komunizmu absolvoval vysokoškolské štúdiá na RKCMBF UK v Bratislave. Pôsobil v katolíckej televízii LUX. Autorsky a režijne sa podieľal na tvorbe 60 televíznych relácií pre deti a mládež „SAMSON" a „ŠUM" a série krátkometrážnych dokumentov. Autorsky a režijne sa podieľal aj na divadelných hrách zo sídliskového prostredia, ktoré boli viackrát odvysielané v Slovenskej televízii pod názvami Betónová láska, či Dvaja Márnotratní. Publikoval v saleziánskom mesačníku Svetlo, v Katolíckych novinách a iných náboženských periodikách so zameraním pre deti a mládež. Absolvoval doktorandské štúdiá na Katolíckej univerzite sv. Jána Pavla II. v Lubline v Poľsku a na Katolíckej univerzite v Ružomberku so zameraním na spoločenskú komunikáciu a masmédiá. V roku 2003 spolupracoval na výrobe dokumentárneho filmu „Jáchymovské peklo". Od roku 2003 pôsobil v ÚPN ako filmový dokumentarista a režisér a neskôr aj ako vedúci referátu Oral history. Založil audiovizuálny archív a podieľal sa na nakrúcaní viac ako 400 svedeckých výpovedí pamätníkov. Spolupracoval ako kameraman, scenárista, dramaturg, vedúci výroby, či režisér na výrobe 15 dokumentárnych filmov, ktoré mapujú obdobie neslobody. V roku 2007 rozbehol a režíroval pre českú katolícku televíziu NOE 5 častí magazínu pre deti pod názvom Baterka. V rokoch 2008 – 2012 spolupracoval na audiovizuálnych projektoch ÚPN, ktoré súvisia so zverejňovaním ľudských osudov z obdobia totalitného režimu. V roku 2008 vytvoril scenár dokumentárneho filmu „Prežili sme GULAG", ktorého nakrútenie aj úspešne režíroval. V roku 2010 sa autorsky a režijne podieľal na tvorbe dokumentárneho filmu pod názvom „Sviečková manifestácia". V roku 2010 založil a spoluautorsky pripravil medzinárodnú filmovú prehliadku a multižánrový festival pod názvom Festival slobody. Inicioval zverejnenie ľudských osudov z čias neslobody pod názvom „Pamäť národa" a v spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra SAV projekt prepisov zaznamenaných video svedectiev. V januári roku 2011 sa podieľal na spravodajskom televíznom cykle pod názvom Neumlčaní. Podieľal sa aj na nakrúcaní celovečerného filmu „Eštebák". 13. februára 2013 bol pre svoju víziu zachovania živej pamäte národa v Národnej rade SR zvolený za predsedu SpR ÚPN. Od roku 2002 pôsobil ako člen klubu tvorcov pre deti a mládež pri Slovenského syndikátu novinárov. Je členom Konfederácie politických väzňov Slovenska a Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska. Za prínos v oblasti kresťanskej kultúry bol v roku 2015 ocenený cenou Fra Angelico. Vo februári roku 2013 bol v Národnej rade Slovenskej republiky 105 poslancami zvolený za predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa.

Vytlačiť