Oznámenie o zrušení pracoviska podateľne ÚPN pre verejnosť

Ústav pamäti národa z dôvodu zmeny organizácie správy registratúry ruší súčasné pracovisko podateľne ÚPN na prízemí budovy Ministerstva dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja SR na Námestí slobody č. 6 a od 16. decembra 2014 zabezpečuje jej činnosť prostredníctvom vytvoreného pracoviska na sekretariáte predsedu SpR ÚPN na 8. poschodí č. dverí 820 v čase od 8,00 hod. do 15,00 hod.

V prípade záujmu o využitie služieb podateľne musia záujemcovia kontaktovať pracovisko podateľne prostredníctvom telefónu umiestneného na informáciách na prízemí budovy vytočením klapky č. 11.

Predaj publikácií, časopisu Pamäť národa a DVD z produkcie ÚPN bude realizovaný prostredníctvom Oddelenia ekonomiky a správy v čase od 8,00 hod. do 15,00 hod. V prípade záujmu musia záujemcovia kontaktovať pracovisko predaja prostredníctvom telefónu umiestneného na informáciách na prízemí budovy vytočením klapky č. 58. Aktuálna ponuka je zverejnená na informáciách na prízemí budovy.

Vytlačiť