Oznámenie k vedeckej konferencii Andrej Žarnov

Vzhľadom na návrh opatrení Ústredného krízového štábu v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou na území Slovenska a v zahraničí týkajúcich sa i zrušenia akýchkoľvek hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy od 1. októbra 2020, Ústav pamäti národa pristúpil k zrušeniu konferencie Andrej Žarnov. Lekár, básnik, exulant, ktorá sa mala konať dňa 1. októbra v Trnave.

Veľmi nás uvedený stav mrzí, ale za súčasných okolností sme zvolili túto možnosť. O prípadnom organizovaní podujatia v zmenenom termíne a jeho forme Vás budeme vopred informovať.

Ďakujeme za pochopenie.

Vytlačiť