Oznam o podmienkach štúdia v bádateľni Archívu ÚPN

Oznamujeme bádateľskej verejnosti, že vzhľadom na súčasnú epidemickú situáciu je bádateľňa Archívu Ústavu pamäti národa znovuotvorená v obmedzenom režime za týchto podmienok:

1. Vzhľadom na pretrvávajúcu epidemickú situáciu sa bádateľom odporúča zvážiť samotnú potrebu návštevy archívu ešte pred rezervovaním si termínu na štúdium.

2. Otváracie hodiny bádateľne: pondelok až štvrtok od 9.00 – 15.30 hod.

3. Podmienky rezervácie termínu na štúdium:

- rezervácie na štúdium možno podávať telefonicky (tel. č. 02/555 717 64) alebo e-mailom (badatelna@upn.gov.sk) na archívom stanovené termíny

- max. 4 bádatelia/deň; max. 2 bádatelia súčasne v bádateľni Archívu ÚPN

- rezervácia je platná až po jej potvrdení archívom

- rezervovať si možno vždy iba 1 termín; nasledujúci termín si možno rezervovať až po ukončení bádania v aktuálne rezervovanom termíne

- objednať si možno max. 2 archívne škatule/deň; dokumenty sa bádateľom budú sprístupňovať prioritne v digitálnej podobe

- o zrušení rezervácie treba vopred informovať (min. 24 hod. vopred)

4. Vstup do bádateľne je povolený:

- bez kabáta, tašky a pod., ktoré treba odložiť na vyhradené miesto

- len s vlastnými ochrannými pomôckami (rúško, prípadne respirátor FFP2) po celú dobu štúdia, pri vstupe je bádateľ povinný vydezinfikovať si ruky, prípadne použiť vlastné jednorazové rukavice

- len s vlastnými písacími potrebami (pero, ceruza).

5. V bádateľni sa bude používať germicídny žiarič vhodný pre ľudí.

6. Všetci bádatelia sú povinní riadiť sa pokynmi obsluhujúceho personálu bádateľne archívu.

7. Archív si vyhradzuje právo neumožniť alebo zrušiť vstup osobám, ktoré nebudú akýmkoľvek spôsobom dodržiavať alebo budú porušovať niektoré z vyššie uvedených nariadení.

Vytlačiť