Logo

OZNAM o podmienkach štúdia v bádateľni Archívu ÚPN v čase mimoriadnej situácie - do odvolania

Oznamujeme bádateľskej verejnosti, že v súlade s hygienickými opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a v zmysle pokynu OAR SVS MV SR č. SVS-OAR1-2020/015090-001 z 19. 05. 2020 je od 08. 06. 2020 bádateľňa Archívu Ústavu pamäti národa znovuotvorená v obmedzenom režime za týchto podmienok:

1. Vzhľadom na možné riziko nákazy koronavírusom sa bádateľom odporúča zvážiť samotnú potrebu návštevy archívu ešte pred rezervovaním si termínu na štúdium.

2. Otváracie hodiny bádateľne: pondelok až štvrtok od 9.00 – 15.30 hod.

3. Podmienky rezervácie termínu na štúdium:

- rezervácie na štúdium možno podávať od 08. 06. 2020 telefonicky (tel. č. 02/555 717 64) alebo e-mailom (badatelna@upn.gov.sk) na archívom stanovené termíny

- max. 4 bádatelia/deň; max. 2 bádatelia súčasne v študovni Archívu ÚPN

- rezervácia je platná až po jej potvrdení archívom

- rezervovať si možno vždy iba 1 termín; nasledujúci termín si možno rezervovať až po ukončení bádania v aktuálne rezervovanom termíne

- objednať si možno max. 2 archívne škatule/deň; dokumenty sa bádateľom budú sprístupňovať prioritne v digitálnej podobe

- o zrušení rezervácie treba vopred informovať (min. 24 hod. vopred)

4. Vstup do bádateľne je povolený:

- bez kabáta, tašky a pod., ktoré treba odložiť na vyhradené miesto

- len s vlastnými ochrannými pomôckami (rúško a rukavice) po celú dobu štúdia

- len s vlastnými písacími potrebami (pero, ceruza)

5. Preštudované archívne pomôcky a knihy treba odložiť na vyhradené miesto.

6. Vzhľadom na potrebu uloženia do karantény je možné objednať si preštudované archívne dokumenty na štúdium až po 5 dňoch od ich posledného predloženia.

7. Všetci bádatelia sú povinní riadiť sa pokynmi obsluhujúceho personálu bádateľne archívu.

8. Archív si vyhradzuje právo neumožniť alebo zrušiť vstup osobám, ktoré nebudú akýmkoľvek spôsobom dodržiavať alebo budú porušovať niektoré z vyššie uvedených nariadení.

Vytlačiť