OZNAM

V súvislosti s prijatými opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu prosíme žiadateľov, aby svoje žiadosti posielali Ústavu pamäti národa elektronicky alebo poštou. V prípade konzultácií ohľadne príplatkov k dôchodkom politickým väzňom a žiadostí o priznanie postavenia účastníkov a veteránov protikomunistického odboja je možné využiť telefónne číslo 0903 986 544 (Mgr. Miroslav Daniš). Ostatné nevyhnutné záležitosti je možné konzultovať na telefónnom čísle hovorcu ÚPN 0903 723 178.

Za pochopenie ďakujeme.

Vytlačiť