Otvorený list dcér politických väzňov poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

Dcéry politických väzňov, ktoré sa zúčastnili rokovania Národnej rady Slovenskej republiky dňa 1.12.2015, s rozhorčením prijali výsledok hlasovania o návrhu zákona, ktorým sa mal meniť a dopĺňať zákon č.2019/2006 Z.z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č.58/2009 Z.z.

Pripájame sa k vyjadreniu predsedu Správnej rady ÚPN. Vyjadrujeme rozhorčenie z toho, že návrh zákona o symbolickom odškodnení bývalých politických väzňov a krátení výsluhových dôchodkov bývalých príslušníkov ŠTB, ktorí mučili, vraždili a prenasledovali nevinných ľudí, v Národnej rade Slovenskej republiky neprešiel. Dokumentuje to absenciu elementárnej mravnosti poslancov, ktorí hlasovali proti návrhu, a aj tých, ktorí sa zdržali hlasovania a tým neumožnili prerokovanie zákona v druhom čítaní, kde mohli predniesť svoje pozmeňovacie návrhy, aj vyjadriť dôvody, pre ktoré je podľa nich predložený návrh neprijateľný. Sme rozhorčené a sklamané! Cieľom predloženej novely bolo odstrániť nespravodlivosť, ktorá v našej demokratickej spoločnosti panuje ešte aj 26 rokov po páde bývalého režimu.

Poslanci NR SR svojim hlasovaním pošliapali pamiatku a dôstojnosť mŕtvych aj žijúcich obetí komunistického režimu a preukazujú podporu názorom relativizujúcim obludnosť komunistického režimu a jeho zločinov na vlastnom obyvateľstve.

Zasadzujeme sa za spravodlivosť pre obete komunizmu, zodpovednosť pred pravdou o komunistickej minulosti a úctu k obetiam nielen v slovách, ale aj v skutkoch. Na našich tričkách máme nápis „ Odpustili sme nezabúdame." A preto budeme vždy apelovať na dodržiavanie spravodlivosti a hrdo stáť ako žlté výkričníky!

Dcéry politických väzňov


Dcéry politických väzňov s podpredsedníčkou NRSR Erikou Jurinovou po zamietnutí návrhu zákona.

Dcéry politických väzňov s podpredsedníčkou NRSR Erikou Jurinovou po zamietnutí návrhu zákona.

Foto: Tibor Ujlacký (ÚPN)

Vytlačiť