Otvorenie výstavy a prezentácia knihy August 68

21.8.2008

Pri príležitosti 40. výročia okupácie Československa vojskami piatich krajín Varšavskej zmluvy Ústav pamäti národa usporiadal výstavu fotografií „Fotografujte opatrne“, ktorou širokej verejnosti predstavil doposiaľ nepublikované fotografie a filmové zábery z fondov Archívu ÚPN, zachytávajúce okamihy invázie.
Pri tejto príležitosti ústav vydal aj obrazovú monografiu August ´68 - Okupácia a občiansky odpor na Slovensku v obrazových dokumentoch Archívu ústavu pamäti národa.
Otvorenie výstavy, spojené s prezentáciou knihy, sa uskutočnilo s láskavou podporou Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy v priestoroch Primaciálneho paláca vo štvrtok 21.8.2008 za účasti podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča.

Foto: príhovor podpredsedu SR ÚPN J. Ondriaša

Otvorenie výstavy – príhovor podpredsedu Správnej rady ÚPN J. Ondriaša

Foto: Podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič.

Podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič

Foto: Námestníčka primátora Hl. mesta SR Bratislavy A. Dyttertová.

Námestníčka primátora Hl. mesta SR Bratislavy Anna Dyttertová

Foto: Peter Balun, zostavovateľ výstavy.

Peter Balun, zostavovateľ výstavy

Foto: Zostavovateľ publikácie August´68 R. Ragač.

Príhovor zostavovateľa publikácie August´68 Radoslava Ragača

Foto: Ľubomír Ďurina, ÚPN

Vytlačiť