Logo

Otvorenie výstavy „Protikomunistický odboj na Slovensku“ v Trenčíne

Mesto Trenčín si, ako mnohé iné mestá a inštitúcie, pripomínalo v dňoch 15. - 17. 11. 2016 udalosti z Novembra ´89. Počas troch dní si občania mohli vybrať z rôznych ponúkaných akcií, ako boli koncert, výstavy, film a pietna spomienka. Vernisáž, ktorá sa konala v mestskej veži v Trenčíne, oficiálne otvoril primátor mesta Trenčín Richard Rybníček za účasti predsedu SpR Ústavu pamäti národa Ondreja Krajňáka a Jána Fabičovica, predstaviteľa nadácie Konrada Adenauera, zastúpenie na Slovensku.

ÚPN sa podieľal na tejto spomienke poskytnutím výstavy (od 1. do 30. novembra 2016) „Protikomunistický odboj na Slovensku", ktorú v úvode svojho príhovoru predstavil predseda SpR ÚPN. Výstava sa zaoberá celým obdobím odporu voči komunizmu, katolíckym a občianskym disentom, aktivitami tzv. tajnej cirkvi, Bratislavskou päťkou a tiež úlohou slovenského exilu v protikomunistickom odboji. Záver je venovaný pádu komunistického režimu a vyrovnaniu sa s režimom v slovenskej legislatíve.

Ondrej Krajňák následne pripomenul, že po tomto všetkom „nie je našou úlohou robiť hrubé čiary a nie je úlohou politikov robiť podobné vyhlásenia. Preto je namieste, že dcéry politických väzňov nosia na tričkách nápis, odpustili sme, ale nezabúdame". Zdôraznil tiež, že „základom pre uzmierenie a budovanie budúcnosti je spravodlivosť. A táto veta sa stala súčasťou vyhlásenia ministrov spravodlivosti členských štátov EÚ, ktorí sa v minulom roku zišli v Taline, aby sa zasadili o budovanie nadnárodnej inštitúcie, ktorá sa bude zaoberať potrestaním komunistických zločinov. Na konferencii o trestnoprávnom vyrovnávaní v Bratislave toto vyhlásenie akceptovalo 16 pamäťových inštitúcií z krajín strednej a východnej Európy."

Okrem obrazovej výstavy poskytol Ústav pamäti národa aj film: November+20. ÚPN mohol týmto spôsobom priblížiť a pripomenúť obyvateľom mesta Trenčín priebeh, resp. vývoj udalostí protikomunistického odboja na Slovensku.

Výstava v mestskej veži v Trenčíne

Výstava v mestskej veži v Trenčíne.

Výstava v mestskej veži v Trenčíne.

Výstava v mestskej veži v Trenčíne.

Otvorenie výstavy, zľava Ján Fabičovic, nadácia Konrada Adenauera, Ondrej Krajňák, predseda SpR ÚPN, Richard Rybníčk, primátor mesta Trenčín

Otvorenie výstavy, zľava Ján Fabičovic, nadácia Konrada Adenauera, Ondrej Krajňák, predseda SpR ÚPN, Richard Rybníčk, primátor mesta Trenčín.

Návštevníci výstavy v diskusii.

Návštevníci výstavy v diskusii.

Foto: Eduard Novák, ÚPN

Vytlačiť