Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Osobnosť saleziána Titusa Zemana

Na začiatku školského roku, pri príležitosti blížiaceho sa blahorečenia dona Titusa Zemana, prichádza ÚPN s ponukou série prednášok reflektujúcich obdobie neslobody. Touto činnosťou sa spolupodieľa na priblížení éry neslobody cez životný príbeh jednej z jej obetí.

"Cieľom prednášok je osvetliť študentom kontext doby. Titus Zeman nie je len mučeníkom komunistického režimu, ale za svoju činnosť si zaslúži aj ocenenie Spravodlivý medzi národmi. Na jeho príklade dokážeme plasticky vykresliť statočnosť a odvahu mnohých, ktorí sa nebáli byť verní svojmu presvedčeniu a pravde," uviedol predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák.

Za spoluprácu, účasť na diskusiách i za prípravu podkladov o osobnosti Titusa Zemana poďakoval ÚPN aj koordinátor príprav slávnosti blahorečenia salezián Rastislav Hamráček: "Sme vďační Ústavu pamäti národa za dlhodobú spoluprácu pri rozširovaní poznania o našom spolubratovi donovi Titusovi Zemanovi i na základe materiálov, ktorými táto inštitúcia disponuje. Zároveň chceme pozvať všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa viac zoznámili s jeho životným príbehom a zúčastnili sa predovšetkým slávnosti blahorečenia 30. septembra v Bratislave."

Viac informácií o Titusovi Zemanovi ako i svedectvá a dokumenty sa nachádzajú aj na stránke www.tituszeman.sk.

Titus Zeman - Ponuka pre školy (.pdf)

Vytlačiť