Ôsmy ročník projektu Sound in the Silence

Sound in theSilence

Medzinárodný vzdelávací projekt
pre študentov stredných škôl a ich učiteľov

Nábor pre učiteľov: do 5.júna 2022

28. septembra – 5. októbra 2022, Múzeum IX. pevnosti v Kaunase (Litva)

9. – 16. októbra 2022, Pamätníky Gusen a Mauthausen (Rakúsko)

Pre učiteľov a študentov stredných škôl: Pozývame vás zúčastniť sa na medzinárodnom vzdelávacom projekte, ktorý prepája umenie a históriu.

Učitelia a študenti vo veku od 14 do 18 rokov sa už môžu prihlasovať do výnimočného projektu, založenom na inovatívnom prístupe, ktorý spája návštevy pamätníkov, vyučovanie dejepisu a tvorivé spracovávanie nadobudnutých vedomostí s využitím prostriedkov umeleckého prejavu. Začal sa nábor do interdisciplinárneho projektu Sound in the Silence, ktorý je už niekoľko rokov organizovaný Európskou sieťou Pamäť a Solidarita, ako aj združením MOTTE z Hamburgu v spolupráci s miestnymi partnermi.

Súčasný ̶ už ôsmy ̶ ročník sa skladá z dvoch projektových etáp na rôznych miestach, z ktorých prvá sa bude konať koncom septembra v Múzeu IX. pevnosti v Kaunase v Litve a ďalšia sa 8. októbra začne v priestoroch bývalých koncentračných táborov, Pamätníkov Gusen a Mauthausen v Rakúsku.

Sound in the Silence je projekt spájajúci umenie, vzdelávanie a históriu. V rámci projektu sa mladí ľudia z rôznych krajín spolu so svojimi učiteľmi stretávajú na vybraných miestach Európy, ktoré sú zvlášť poznačené históriou 20. storočia. Cieľom je motivovať mladú generáciu Európanov
ku komplexnému pohľadu na zložitú spoločnú minulosť. Tohtoroční účastníci, štyri skupiny
zo štyroch rôznych krajín vybrané v nábore pre každý ročník (učiteľ so siedmimi študentmi) vycestujú do Litvy alebo Rakúska, kde sa oboznámia s históriou tamojších nacistických zločinov, spáchaných počas druhej svetovej vojny. Stret s veľkými dejinami bude inšpiráciou a východiskovým bodom
pre spoločnú umeleckú tvorbu. Súčasťou návštev pamätných miest budú tvorivé dielne vedené divadelnými, tanečnými a vokálnymi cvičiteľmi a inštruktormi tvorivého písania. Týmto spôsobom medzinárodná skupina mladých ľudí pod dohľadom umelcov z rôznych odborov spoločne pripraví záverečné predstavenie pre miestnu verejnosť.

Nábor pre učiteľov sa práve začal. Prihlášky je možné posielať do 5. júna 2022 prostredníctvom vyplnenia formulára na adrese https://sisrecruitment.enrs.eu/

Viac informácií o projekte je dostupných na stránke organizácie Európska sieť Pamäť a Solidarita: https://enrs.eu/edition/sound-in-the-silence-2022-23

Predchádzajúce ročníky Sound in the Silence sa konali v Neuengamme, Bornom Sulinowe, Gdansku, Osvienčime / Terchovej pri Žiline, v Ravensbrücku, Varšave a v Brémach.

obrázok pozvánky

Vytlačiť