Orgány Európskej siete Pamäť a Solidarita rokovali v Bratislave

Na svojom pracovnom stretnutí po prvýkrát na Slovensku v Bratislave sa v dňoch 19. – 20. júna 2013 stretli všetky orgány Európskej siete Pamäť a solidarita (ENRS), ktorej členom je aj Slovenská republika v zastúpení cez Ústav pamäti národa. Na úvod rokovania ich privítal a pozdravil predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák, ktorý spolu s predsedom riadiaceho výboru Siete Jánom Rydelom z Poľskej republiky aj predsedal prvému rokovaciemu dňu. V rámci svojho vystúpenia Krajňák priblížil skutočnosti a konkrétne kroky ktoré UPN na rokovaniach s Ministerstvom kultúry SR podnikol v súvislosti s členstvom Slovenska v ENRS. Na záver prvého rokovacieho dňa sa v kine Lumiére uskutočnila Projekcia filmu pod názvom „Stredná Európa ide za slobodou“, spojená s panelovou diskusiou za účasti aj predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka. Druhý rokovací deň pokračoval pod vedením predsedajúceho Dr. Jána Čarnogurského. Predstavitelia siete sa venovali aktivitám v európskych inštitúciách a hlavne kľúčovým projektom siete, ktorými sú „Tóny v tichu“, „Projekt 89“, „Genealógie“ a „Európske pamäte“. Prerokovali aj plány na rok 2014, pokračovanie súčasných projektov k 25. výročiu roku 1989 a výročiu 1. svetovej vojny. V závere posledného rokovacieho dňa predstavitelia siete skonštatovali posun v agende, zmysluplnosť existencie inštitúcií mapujúcich a zachovávajúcich zložité obdobia dejín strednej a východnej Európy pre budúce generácie a vyslovili nádej v pokračovaní intenzívnej spolupráce s novými členskými krajinami, vrátane Slovenskej republiky.
Európska sieť Pamäť a solidarita vznikla v roku 2005 z iniciatívy Poľska, Nemecka, Maďarska a Slovenska. Sieť prispieva k rozvoju spoločnej kultúry, dokumentovaniu a sprístupneniu poznania historických udalostí 20. Storočia spojených s vojnami, totalitnými diktatúrami či politickými prevratmi. Koniec.

Vytlačiť