Ondrej Krajňák prijal predsedu Matice slovenskej

Predseda správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák sa 3. apríla 2013 na pôde ÚPN stretol s predsedom Matice slovenskej Mariánom Tkáčom. Obe inštitúcie spája uchovávanie pamätí národa, pričom túto úlohu vnímajú veľmi zodpovedne. Predstavitelia oboch ustanovizní vyjadrili nádej, že sa Ústavu pamäti národa podarí, pri zachovaní všetkých dobrých doterajších smerovaní, rozvinúť jeho hlavné poslanie – očistiť pamäť národa od negatívnych nánosov totalít – a tým prispieť k obrode spoločnosti

Vytlačiť