Odhalenie pamätnej tabule bývalým príslušníkom PTP

19. apríla sa na Radničnom námestí v Pezinku za účasti verejnosti uskutočnilo slávnostné pietne zhromaždenie venované pamiatke príslušníkov Vojenských táborov nútených prác, tzv. „petepákov“. Na budove č. 9, známej Krušičovej kúrii, odhalili na ich počesť pamätnú tabuľu za účasti samotných príslušníkov PTP. Slávnostného aktu sa zúčastnil aj predseda SpR ÚPN Ondrej Krajňák a primátor mesta Pezinok Oliver Solga. Odhaleniu tabule predchádzala spomienková sv. omša, ktorú v miestnom farskom chráme celebroval generálny vikár Ordinariátu OS a OZ SR Mons. František Počurek, ktorý odhalenú tabuľu po sv. omši aj požehnal.

Vytlačiť