Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Odhalenie pamätníka obetiam komunizmu v Ordzovanoch

Vďaka spolupráci Konfederácia politických väzňov Slovenska a obce Ordzovany, 25. októbra 2015 slávnostne odhalili pamätník venovaný Štefanovi Bačovi a Pavlovi Matisovi, rodákom z Ordzovian. Obaja boli rímskokatolíckymi kňazmi, ktorí boli nespravodlivo väznení a prenasledovaní komunistickým režimom.

Na slávnosti sa zúčastnil aj predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák. Program sa začal svätou omšou v rímskokatolíckom kostole sv. Antona Pustovníka, ktorú celebroval rektor Katolíckej univerzity z Ružomberka Mons. Jozef Jarab spolu s miestnym farárom Jurajom Adamcom, a ďalšími kňazmi. Po sv. omši si účastníci slávnosti vypočuli prednášky o oboch prenasledovaných a väznených kňazoch. Na záver sa prítomným prihovoril aj predseda správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák, pričom vyzdvihol obetu a príklad odvahy oboch kňazov v odpore proti komunistickému režimu. Ako povedal: „V tomto roku sme si pripomenuli sériu výročí spojených s prenasledovaním statočných biskupov, kňazov, rehoľníkov a rehoľníčok, ale aj veľkého množstva statočných veriacich. V apríli to bolo 65. výročie Barbarskej noci, tzv. akcie „K" - kláštory, ako ju pod krycím názvom evidovala štátna bezpečnosť. V máji sme si pripomenuli 65. výročie Prešovského Soboru, evidovaného v spisoch Štátnej bezpečnosti ako akcia „P". Krátko na to sme si pripomenuli akciu "R", zameranú proti rehoľníčkam, ktoré boli pred 65 rokmi násilne vyvezené do Čiech. V Zákamennom sme iba nedávno spomínali na 50. výročie smrti mučeníka, spišského biskupa Jána Vojtaššáka. Jedným z hlavných cieľov politiky KSČ bolo totálne ovládnutie cirkví. Bola to doba, ktorá dokázala otriasť postojmi každého človeka. Nevynímajúc ani kňazov, či biskupov. Aj vaša obec si dnes pripomína dvoch nespravodlivo väznených a prenasledovaných kňazov Štefana Baču a Pavla Matisa. Aj vďaka nim sa komunistom za celých štyridsať rokov nepodarilo totálne ovládnuť cirkev a vykoreniť vieru našich rodičov. Ďakujem vám, že nezabúdate na tých, ktorých príklad inšpiroval mnohých a nie len v Ordzovanoch, ale aj v celej diecéze. Mladí ľudia potrebujú vzory hodné nasledovania. Dnes ste takéto vzory ponúkli a preto Vám v mene Ústavu pamäti národa ďakujem." Slávnosť pokračovala pred miestnym chrámom, kde po príhovore starostky obce Ordzovany Andrei Mlynarčíkovej odhalili a súčasne požehnali pamätník. Na záver slávnostného aktu predstavitelia Konfederácie politických väzňov, starostka obce, predseda Správnej rady ÚPN, príbuzní a bývalí politickí väzni položili k pamätníku vence a kytice kvetov. Celý priebeh slávnosti dôstojne sprevádzala miestna dychová hudba Ordzovianka.

Predseda SpR ÚPN O. Krajňák počas príhovoru

Predseda SpR ÚPN O. Krajňák počas príhovoru.

Účastníci slávnosti počas odhaľovania pamätníka.

Účastníci slávnosti počas odhaľovania pamätníka.

Účastníci slávnosti počas odhaľovania pamätníka

Účastníci slávnosti počas odhaľovania pamätníka.

Starostka obce Ordzovany Andrea Mlynarčíková pri odhalení pamätníka.

Starostka obce Ordzovany Andrea Mlynarčíková pri odhalení pamätníka.

Predseda SpR ÚPN O. Krajňák pri kladení venca k pamätníku

Predseda SpR ÚPN O. Krajňák pri kladení venca k pamätníku.

Účastníci slávnosti počas odhaľovania pamätníka.

Účastníci slávnosti počas sv. omše

Účastníci slávnosti počas sv. omše.

Predseda SpR ÚPN O. Krajňák počas sv. omše.

Predseda SpR ÚPN O. Krajňák počas sv. omše.

Rektor Katolíckej univerzity z Ružomberka Mons. Jozef Jarab spolu s miestnym farárom Jurajom Adamcom, a ďalšími kňazmi.

Rektor Katolíckej univerzity z Ružomberka Mons. Jozef Jarab spolu s miestnym farárom Jurajom Adamcom, a ďalšími kňazmi.

Foto: Archív KPVS

Vytlačiť