Odhalenie pamätníka Andrejovi Hlinkovi v Nitre

Pri príležitosti 150. výročia narodenia Andreja Hlinku sa 23. septembra 2014 uskutočnilo slávnostné odhalenie pamätníka venovanému tejto osobnosti slovenských dejín na rovnomennej triede Andreja Hlinku v Nitre. Na slávnosti sa ako oficiálni hostia zúčastnili podpredseda NRSR Ján Figeľ, primátor mesta Nitra Jozef Dvonč, nitriansky sídelný biskup Mons. Viliam Judák, predseda Nitrianskeho VÚC Milan Belica, predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák, predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, predstavitelia mestskej a územnej samosprávy, Nitrianskeho biskupstva, Matice slovenskej, historici, ale aj nitrianska verejnosť.

„Andrej Hlinka sa snažil svojou prácou zveľaďovať a upevňovať národné povedomie i postavenie nášho národa. Vždy podporoval autonómiu Slovákov. Slávny je jeho prejav, ktorý predniesol na Pribinových oslavách v roku 1933 práve tu, v Nitre. Aj preto je jedna z hlavných ciest v našom meste pomenovaná práve po Andrejovi Hlinkovi,“ zdôraznil vo svojom príhovore nitriansky primátor Jozef Dvonč. Nitriansky biskup Viliam Judák pripomenul, že Hlinka, je príkladom toho, že aj kňazské osobnosti sa v mnohých prípadoch výrazne zaslúžili o rozvoj slovenského národa. „Na jeho príklade vidíme, že to bol muž činu, ktorý si však zachovával svoj pokoj. Miloval cirkev i svoj národ, preto je dobré, že bude mať v Nitre pamätník, ktorý bude pripomínať hodnoty, ktoré Andrej Hlinka vyznával,“ uviedol pri odhaľovaní pamätnej tabule Judák. Po príhovoroch hostí odhalili primátor mesta Dvonč, diecézny biskup Judák a predseda Matice Slovenskej Tkáč ako nositelia myšlienky a iniciátori postavenia pamätníka bronzovú tabuľu s reliéfom A. Hlinku a úryvkom z textu jeho prejavu, ktorý zaznel na Pribinových slávnostiach v Nitre v roku 1933. Autorom diela umiestneného na žulovom podstavci je akademický sochár Milan Marciňa.

Slávnosti predchádzala vedecká konferencia historikov, teológov i záujemcov o Hlinkov život a dielo, ktorá sa predpoludním uskutočnila v aule Kňazského seminára a organizovalo ju mesto Nitra, Nitrianske biskupstvo a Matica slovenská. Prednášajúci historici R. Letz. M. Ďurica, Mons. Judák a P. Mulík sa vo svojich prednáškach venovali dielu Andreja Hlinku ako významného kňaza, národovca, politika, publicistu, prekladateľa a signatára Martinskej deklarácie z roku 1918. Hovorili o význame jeho osobnosti v slovenských dejinách, o jeho katolíckom a sociálnom učení i o jeho kontaktoch s nitrianskym biskupom Karolom Kmeťkom. Slávnostným podujatím splatilo mesto Nitra svoj dlh voči osobnosti, ktorá prehovárala k národu v minulosti, ale stále hovorí aj súčasnej generácií politikov, či obyvateľov našej krajiny.

Vytlačiť