Odhalenie pamätnej tabule v Smolníku

Konfederácia politických väzňov Slovenska a obec Smolník 18. júna slávnostne odhalili pamätnú tabuľu občanom Smolníka, ktorí boli v dobe komunistického režimu odvlečení do gulagov, nespravodlivo odsúdení, väznení, povolaní do pomocných technických práporov a táborov nútených prác. Podujatie sa konalo v rámci XVII. ročníka spomienkového stretnutia Spiš Františka Javorského.

Odhaleniu tabule predchádzala svätá omša v Kostole svätej Kataríny Alexandrijskej, ktorú celebroval správca farnosti Smolník Martin Keruľ. Členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska sa do priebehu omše aktívne zapojili čítaním prosieb.

Po svätej omši odzneli dve prednášky. Prvá, ktorú pripravila kurátorka Slovenského národného múzea – Historického múzea v Bratislave Lenka Lubušká, bola na tému "gulagy". Prítomní si vypočuli, kedy, ako a prečo vznikli gulagy, ale dozvedeli sa viac aj o neľahkom živote ľudí internovaných v týchto táboroch. Bolo ťaživé počuť, čo všetko museli podstúpiť odvlečení obyvatelia Smolníka.

Druhá prednáška poslucháčom priblížila perzekúcie v Československu začiatkom 50. rokov. Predniesol ju syn politického väzňa František Hamrák.

Súčasťou prednášok boli menné zoznamy postihnutých obyvateľov Smolníka. Pomohli ich vytvoriť pracovníci Ústavu pamäti národa v Bratislave pod vedením historika Františka Neupauera.

Po prednáškach sa prítomní presunuli pred obecný úrad, na stene ktorého bola osadená pamätná tabuľa. Tabuľu spoločne odhalili starosta Smolníka Radoslav Dlugoš a politický väzeň Michal Kyseľ. Po odhalení ju správca farnosti Martin Keruľ posvätil.

Kyticu za KPVS položil syn politického väzňa Metod Krajňák. Zaznela báseň Súdna správa v podaní predsedu trnavskej oblastnej organizácie Konfederácie politických väzňov Ladislava Mikuša.

Za Ústav pamäti národa sa prítomným prihovoril riaditeľ sekcie vedeckého výskumu František Neupauer. "Pelikán sa dokáže obetovať, vyliať vlastnú krv, aby nasýtil svoje mláďatá. Občania našej vlasti v časoch neslobody zažili opačný prístup od svojej otčiny, ktorá ich naopak zbavovala práv, slobôd a životov. Je vecou vďačnosti a spravodlivosti, aby sme ich mená zaznamenali, poznali, uctili tak, ako sa o to usilujeme aj v našej inštitúcii," povedal.

Za Konfederáciu politických väzňov oslovila zúčastnených Eva Javorská. Ako poďakovanie KPVS za spoluprácu starostovi Radoslavovi Dlugošovi a kňazovi Martinovi Keruľovi odovzdala knihu Mária Legutká, ktorá je vnučka politického väzňa. Slávnosť bola ukončená piesňou Kto za pravdu horí.

Účastníci pietneho podujatia v Smolníku.

Historik ÚPN František Neupauer v rozhovore s účastníkmi pietneho podujatia.

Autor: Eva Javorská


Vytlačiť