Odhalenie pamätnej tabule obetiam komunistického režimu v Blatnom

V obci Blatné sa 27. septembra 2015 na miestnom cintoríne uskutočnilo slávnostné odhalenie a požehnanie pamätnej tabule venovanej obetiam komunistického režimu. Podujatie pripravili obec Blatné v spolupráci s miestnou Rímskokatolíckou farnosťou a Konfederáciou politických väzňov Slovenska.

Súčasťou programu bola aj sv. omša za obete komunistického režimu z Blatného. Na podujatí sa zúčastnili predstavitelia obce, predstavitelia a členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska, predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák a široká verejnosť. Počas spomienky a slávnostného aktu odhalenia pamätnej tabule zazneli aj svedectvá rodinných príslušníkov väznených občanov Blatného, lebo tabuľa je venovaná občanom Blatného, ktorí boli komunistickým režimom nespravodlivo väznení, prenasledovaní a povolaní do PTP – najmä v rámci prenasledovania veriacich, živnostníkov a roľníkov a ich rodín. Osobitne je venovaná skupine Biela légia, ktorá predstavovala odpor voči perzekúciám nevinných ľudí a ktorej členovia boli odsúdení v roku 1954. Mnohí boli väznení v uránových baniach v Jáchymove. Do Pomocných technických práporov – vojenských táborov nútených prác bol povolaný okrem iných aj miestny kňaz Mons. Ján Plank. Obetu všetkých má pripomínať odhalená pamätná tabuľa.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák vo svojom príhovore prítomným okrem iného povedal: „Prihováram sa Vám nielen za ÚPN ako pamäťovú inštitúciu, ale aj ako syn politického väzňa, ktorý vie, čo znamená, keď mama bez väzneného otca ostane doma sama a musí sa postarať o niekoľko hladných krkov... Pamäť človeka býva krátka. Od pádu „Železnej opony" uplynulo už 25 rokov. Iba nedávno sme však boli svedkami odhalenia pamätnej tabule Vasiľovi Biľakovi, ktorý sa ako čelný predstaviteľ KSČ aktívne podieľal na pozvaní vojsk Varšavskej zmluvy v auguste roku 1968 do Československa. Doteraz pred budovou Úradu vlády SR stojí socha Marka Čulena, povereníka pre poľnohospodárstvo, ktorý mal priamy podiel na násilnej kolektivizácii. Doteraz bývalí príslušníci ŠtB poberajú výsluhové dôchodky za činnosť a službu v období, kedy Vašich otcov, či synov prenasledovali a trestali. Žiadne protiprávne konanie štátu proti občanom nemôže byť chránené tajomstvom ani nemôže byť zabudnuté. Lebo ten, kto nepozná svoju minulosť, je odsúdený ju opakovať"


Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák počas príhovoru pri odhalení pamätnej tabule.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák počas príhovoru pri odhalení pamätnej tabule.

Foto: KPVS

Vytlačiť