Odhalenie busty generálovi Štefanovi Jurechovi v Bošáci

Na námestí generála Jurecha v Bošáci sa 14. júna 2014 uskutočnilo slávnostné odhalenie busty miestneho rodáka, generála Štefana Jurecha.
Akcia sa uskutočnila pod záštitou Generálneho štábu OS SR, ktorý zastupoval veliteľ Síl výcviku a podpory a zároveň veliteľ trenčianskej posádky plukovník Martin Stoklasa. Prítomní boli aj zástupcovia vojenského diplomatického zboru akreditovaní na Slovensku (z USA, Ruskej federácie a Nemecka), zástupcovia Klubu generálov SR pod vedením bývalého náčelníka GŠ OS SR generálporučíka v zál. Petra Vojteka, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, medzi ktorými nechýbal ani jeho čestný predseda generálporučík v. v. Ján Husák, prezident Zväzu vojakov SR plukovník v. v. Tomáš Švec a ďalší hostia.

Bustu generála Jurecha slávnostne odhalil jeho syn podplukovník v. v. Marcel Jurech – York, ktorý okrem iného pôsobil aj v kanadskej armáde, spoločne so starostom obce. Generál Vojtek vo svojom vystúpení vyzdvihol odkaz slovenského vlastenca a vojaka generála Jurecha, ktorý bojoval v dvoch svetových vojnách. V tej prvej v radoch známeho 71. Trenčianskeho pešieho pluku, v druhej okrem iného velil Rýchlej divízii Slovenskej armády. Ako presvedčený antifašista pripravoval prechod celej divízie na sovietsku stranu. Z rôznych príčin sa nakoniec nepodaril a generál Jurech bol po svojom návrate na Slovensko sledovaný. Nepodaril sa mu ani pokus dostať sa na povstalecké územie a pripojiť sa k SNP. Bol zatknutý gestapom, vypočúvaný a nakoniec 4. februára 1945 popravený v koncentračnom tábore Flossenburg v Nemecku.

Generál Vojtek odovzdal starostovi obce Bošáca Danielovi Juráčkovi menovací dekrét Rady klubu generálov SR o menovaní generála Jurecha za svojho čestného člena in memoriam. V mene Ústavu pamäti národa sa prítomným prihovoril aj riaditeľ sekcie dokumentácie Marián Gula. Po slávnosti spojenej s kultúrnym programom sa účastníci stretli pri neformálnych rozhovoroch. Syn generála Jurecha, Marcel Jurech, ktorý prisľúbil spoluprácu s ÚPN v oblasti dokumentácie, či nakrútenia svedectva v rámci Oral history.

Vytlačiť