Odborný seminár Pius XII and East Central Europe in the Context of the Cold War, 1945 - 1958

Ústav pamäti národa a Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vás pozývajú na odborný seminár Pius XII and East Central Europe in the Context of the Cold War, 1945 - 1958. Podujatie sa uskutoční v priestoroch Zichyho paláca v Bratislave, vo štvrtok 19. mája 2022. Program seminára nájdete v prílohe. Rokovacím jazykom seminára bude angličtina bez tlmočenia.

Obrázok:1 strana programu Pius XII and East Central Europe in the Context of the Cold War, 1945 - 1958


Obrázok: 2 strana programu Pius XII and East Central Europe in the Context of the Cold War, 1945 - 1958

Vytlačiť