Odborný seminár na tému Politické procesy a trestnoprávne perzekúcie v období neslobody

Ústav pamäti národa a Katedra histórie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Vás pozývajú na odborný seminár na tému Politické procesy a trestnoprávne perzekúcie v období neslobody.

Program seminára:

Ondrej Podolec, PhD. (ÚPN): Legislatívne predpoklady trestnoprávnej represie po roku 1948
Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. (Pedagogická fakulta UK v Bratislave): Proces s Albertom Púčikom a spol.
Mgr. Branislav Kinčok (ÚPN): Monstreproces s tzv. buržoáznymi nacionalistami (Husák a spol.)
Peter Jašek, PhD. (ÚPN): Politické procesy v období tzv. normalizácie

Podujatie sa bude konať 8. novembra 2017 od 9:00 v budove Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, Šoltésovej 4, v miestnosti č. Š 119.

Pozvánka (.doc)

Vytlačiť