Odborníci diskutovali o živote a diele spisovateľa Dominika Tatarku

Osobnosť a dielo Dominika Tatarku, jeho vzťah k českému disentu a Katolíckej cirkvi či prenasledovanie tohto spisovateľa ŠtB ̶ aj to boli témy, o ktorých diskutovali odborníci na vedeckej konferencii Dominik Tatarka - Spisovateľ vo víre doby. Pri príležitosti 30. výročia úmrtia tohto významného spisovateľa ju spoločne zorganizovali Ústav pamäti národa, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzitná knižnica v Bratislave.

Prvý panel konferencie, ktorý bol zameraný na literárnu reflexiu diela Dominika Tatarku, otvorila Mária Bátorová z Ústavu svetovej literatúry Slovenskej akadémie referátom Osobnosť a dielo Dominika Tatarku proti noci 20. storočia. Tatarkovu tvorbu v poľských prekladoch priblížil referát Lucyny Spyrka zo Sliezskej univerzity v Katoviciach, ktorý pre neprítomnosť autorky predniesol historik ÚPN Martin Garek. Prvý blok uzavrel Viliam Jablonický, ktorý hovoril o kultúrnej koncepcii Dominika Tatarku.

Spoločenský a politický kontext, v ktorom Dominik Tatarka žil a tvoril, analyzovali prednášajúci v druhej časti konferencie: Branislav Kinčok z Ústavu pamäti národa hovoril o spisovateľovi a politických procesoch v rokoch 1948 až 1954. Josef Halla z Masarykovej univerzity v Brne priblížil kontakty Dominika Tatarku s českým disentom a František Neupauer z Ústavu pamäti národa zasa jeho vzťah ku Katolíckej cirkvi.

Aktivity Štátnej bezpečnosti proti Tatarkovi opísal Jerguš Sivoš (Ústav pamäti národa).

V záverečnej diskusii okrúhleho stola vystúpili niekdajší disident Ján Budaj a spisovateľ Dušan Dušek, ktorí sa s Dominikom Tatarkom priatelili, a literárny vedec Peter Darovec.

Slávnostné otvorenie konferencie, za rečníckym pultom predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy

Slávnostné otvorenie konferencie, za rečníckym pultom predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy

Prvý panel, zľava spisovateľ Viliam Jablonický, Mária Bátorová z Ústavu svetovej literatúry SAV a moderátor, historik ÚPN Ondrej Podolec

Prvý panel, zľava spisovateľ Viliam Jablonický, Mária Bátorová z Ústavu svetovej literatúry SAV a moderátor, historik ÚPN Ondrej Podolec

Druhý panel, zľava Branislav Kinčok z Ústavu pamäti národa, moderátorka a historička ÚPN Beáta Katrebová Blehová a Josef Halla z Masarykovej univerzity v Brne, v pozadí fotografia Dominika Tatarku s vtedy tajným biskupom Jánom Chryzostomom Korcom z archívu Jána Budaja

Druhý panel, zľava Branislav Kinčok z Ústavu pamäti národa, moderátorka a historička ÚPN Beáta Katrebová Blehová a Josef Halla z Masarykovej univerzity v Brne, v pozadí fotografia Dominika Tatarku s vtedy tajným biskupom Jánom Chryzostomom Korcom z archívu Jána Budaja

Diskusia, zľava literárny vedec Peter Darovec, spisovateľ Dušan Dušek, niekdajší disident Ján Budaj moderátor, historik ÚPN Peter Jašek

Diskusia, zľava literárny vedec Peter Darovec, spisovateľ Dušan Dušek, niekdajší disident Ján Budaj moderátor, historik ÚPN Peter Jašek

Účastníci konferencie

Účastníci konferencie

Foto: Andrea Púčiková, ÚPNVytlačiť