Odborníci diskutovali o dôsledkoch komunistického prevratu v roku 1948 na spoločnosť

Prvým podujatím, ktorým Ústav pamäti národa pripomenul 70. výročie komunistického prevratu v Československu, bola dvojdňová vedecká konferencia Nastolenie komunistického režimu v Československu vo februári 1948 a jeho dôsledky pre spoločnosť. Zamerala sa nielen na udalosti februára 1948, ale najmä na ich vplyv rôzne aspekty spoločnosti ako vplyv na vývoj medzinárodných vzťahov, na situáciu cirkví a v školstve, dosahy na právny poriadok krajiny či na bezpečnostné zložky.

Konferenciu otvoril 20. februára predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko. Aby sme mohli správne projektovať svoju budúcnosť, je podľa predsedu Národnej rady SR potrebné poznať svoju minulosť. "Naša občianska aj národná sloboda sa nerodila ľahko, no občas s ňou narábame viac ako ľahkovážne. Bráňme pravdu, pretože tá je kľúčom k slobode. Dokazujme svojimi činmi, že si ctíme slobodu, že sme jej hodní," vyzval Andrej Danko počas otvorenia konferencie.

"Poznanie príčin, priebehu a dôsledkov februárových udalostí roku 1948 by pre nás malo slúžiť ako poučenie do budúcnosti, aby sme nedovolili opakovanie tejto smutnej histórie," povedala predsedníčka Správnej rady Ústavu pamäti národa Andrea Kluknavská.

Podujatie, ktoré sa konalo v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí v Bratislave v dňoch 20. a 21. februára, zorganizoval Ústav pamäti národa v spolupráci s Národnou radou Slovenskej republiky a Ústavom pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Na konferencii sa zúčastnilo takmer päťdesiat popredných slovenských a českých historikov, ktorí priniesli nové poznatky o udalostiach spojených s Februárom 48 a jeho dôsledkoch.

Predseda NR SR Andrej Danko počas otvorenia konferencie. Za stolom zľava historik ÚPN Peter Jašek, riaditeľ Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Miroslav Vaněk a predsedníčka Správnej rady ÚPN Andrea Kluknavská.

Predsedníčka Správnej rady ÚPN Andrea Kluknavská počas otvorenia konferencie. Za stolom zľava historik ÚPN Peter Jašek, riaditeľ Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Miroslav Vaněk a predseda NR SR Andrej Danko.

Sála Ústavy SR v historickej budove Národnej rady SR, kde sa konferencia konala.

Panel zameraný na vplyv komunistického prevratu na vzdelávanie a školstvo.

Účastníci vedeckej konferencie.

Profesor Štefan Šutaj počas prednášky.

Diskusia počas konferencie.

Účastníci vedeckej konferencie.

Foto: Ján Endrödi a Andrea Púčiková, ÚPN

Vytlačiť