Odborníci diskutovali o aktuálnych výzvach výučby dejepisu a náuky o spoločnosti

Akademici, zástupcovia pamäťových inštitúcií a občianskych združení aj učitelia sa stretli v Bratislave, aby diskutovali o súčasných témach výučby dejepisu. Ústav pamäti národa a Európska sieť Pamäť a solidarita pripravili seminár Aktuálne výzvy vyučovania dejepisu a náuky o spoločnosti, ktorý sa konal 11. a 12. decembra v bratislavskom Centre SALVATOR.

Na začiatku seminára priblížila podpredsedníčka Správnej rady ÚPN Andrea Kluknavská účastníkom Ústav pamäti národa, jeho vedecký výskum a vzdelávacie aktivity, ktoré ponúka aj školám.

V prvom bloku predstavili zahraničné pamäťové organizácie nové vzdelávacie metódy, ktoré často využívajú moderné technológie, sú interaktívne alebo vytvárajú priestor na stretnutie mladých ľudí s pamätníkmi hrôz totalitných režimov. Účastníci sa pozreli aj na tému konšpiračných médií a ich možný vplyv na úspech extrémistov vo voľbách.

Problémy dejepisu vrátane ideologicky podfarbených interpretácií historikov, vytváranie vyučovacích jednotiek, ktoré by viedli k chápaniu občianskych práv, či "digitálna inteligencia" boli súčasťou druhého bloku seminára.

O tom, ako sa dajú učiť dejiny pri prechádzke mestom spojenej s vysvetľovaním zmien verejného priestoru v jednotlivých obdobiach alebo cez skúsenosť so zaznamenaním spomienok pamätníka a ich umeleckým spracovaním, hovorili v prvom bloku druhého dňa zástupcovia mimovládnych organizácií. Súčasťou programu bola aj prednáška o tom, ako v duchu kresťanskej výchovy pracovať s mladými ľuďmi, ktorí sympatizujú s rôznymi radikálnymi a extrémistickými hnutiami.

Účastníci seminára navštívili aj Archív Ústavu pamäti národa.

Prednášajúci a témy jednotlivých prezentácií:

Maria NAIMSKA (Európska sieť pamäť a solidarita, Poľsko): ENRS a nové edukačné metódy vo vyučovaní dejepisu 20. storočia

Vojtěch RIPKA – Čeněk PÝCHA (Ústav pro studium totalitních režimů, Česká republika): Práca s prameňmi ako výzva pre súčasný dejepis

Anna KLIMOWICZ (Inštitút národnej pamäti, Poľsko): Projekty dejepisného vzdelávania ako metóda práce so študentmi, ilustrované na príklade "Toto nesmie byť zabudnuté ". Stretnutia s ľuďmi, ktorí boli uvrhnutí do inferna koncentračných táborov a deportácií.

Karol MAZUR (Múzeum Varšavského povstania, Poľsko): Moderné metódy vzdelávania v Múzeu varšavského povstania

Daniel MILO (Globsec): Extrémizmus 2.0 : Vychovávajú konšpiračné médiá Kotlebových voličov?

Alžbeta BOJKOVÁ (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach): Dejepis a jeho skutočné problémy

Mária TONKOVÁ (Univerzita Komenského v Bratislave): Ako v dejepise vyučovať (interpretovať a aktualizovať) pálčivé témy moderných dejín. Skúsenosti Katedry histórie Pedagogickej fakulty UK

Mária PÁPPOVÁ (Metodicko-pedagogické centrum Nitra): Systémový prístup k projektovaniu vyučovacích jednotiek s témou extrémizmu

Viktor PONČÁK (DigiQ): Digitálna inteligencia www.digiq.sk

Marek BUBENÍK (Štátny pedagogický ústav): Aktuálne didaktické a metodické výzvy predmetov dejepis a občianska náuka z pohľadu Štátneho pedagogického ústavu

Juraj VARGA – Tatiana BÍREŠOVÁ (Centrum edukácie a inovácií): "Prechádzka" vo verejnom priestore ako aktivizačná forma vyučovania dejepisu

Sandra POLOVKOVÁ (Post Bellum SK): Vzdelávanie prostredníctvom zážitku

Zsolt FARKAŠ (Diecézny katechetický úrad v Nitre): Prejavy fenoménu rasovo, národne a nábožensky založeného extrémizmu v dnešnej spoločnosti a jeho možná liečba podľa zásad kresťanskej výchovy (Extrémne mládežnícke skupiny a ich symbolika)

Prezentácia ENRS

Maria Naimska z Európskej siete Pamäť a solidarita predstavuje vzdelávacie projekty ENRS počas prvého bloku seminára

Prednáška Daniela Mila z organizácie Globsec o extrémizme a konšpiračných médiách

Účastníci seminára

Karol Mazur z Múzea Varšavského povstania

Vojtech Ripka z USTR

Mária Páppová z Metodicko-pedagogického centra Nitra počas prednášky Systémový prístup k projektovaniu vyučovacích jednotiek s témou extrémizmu

Diskusia

Juraj Varga a Tatiana Bírešová z Centra edukácie a inovácií počas prednášky Prechádzka" vo verejnom priestore ako aktivizačná forma vyučovania dejepisu

Zsolt Farkaš z Diecézneho katechetického úradu v Nitre počas prednášky Prejavy fenoménu rasovo, národne a nábožensky založeného extrémizmu v dnešnej spoločnosti a jeho možná liečba podľa zásad kresťanskej výchovy (Extrémne mládežnícke skupiny a ich symbolika)

Foto: Andrea Púčiková, ÚPN

Vytlačiť