Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Odboj a odpor proti komunistickému systému

Protikomunistický odboj na Slovensku v 50. rokoch
V 50. rokoch sa aktivizovalo množstvo skutočných či domnelých nepriateľov komunistického režimu. Častokrát mali napojenie na zahraničie, resp. sa o spojenie so Západom snažili, či už pomocou rozhlasu alebo prostredníctvom útekov. Komunistická moc žiarlivo strážila svoju moc a výsledkom boli tvrdé tresty pre „nepriateľov" režimu. Neboli to len politickí odporcovia režimu, ale režim zasahoval aj v prípadoch viery, hospodárstva, kultúry a pod.
Lektor: Martin GAREK, PhD.

Protikomunistický odboj na Slovensku v prepojení na slovenský exil v rokoch 1945 – 1956
Bezprostredne po skončení druhej svetovej vojny začali na Západe vznikať prvé politické organizácie zamerané na protikomunistický odboj (Slovenský revolučný odboj, Slovenský akčný výbor, Slovenská národná rada v zahraničí). Z ich prostredia sa organizovali prvé siete tzv. agentov-kuriérov, ktorí pravidelne prekračovali štátne hranice, prevážali ľudí, rôzne exilové tlačoviny a spravodajský materiál. Československá Štátna bezpečnosť postupne siete zlikvidovala, mnohí agenti kuriéri boli odsúdení a niektorí popravení.
Súčasťou prednášky je powerpointová prezentácia.
Lektor: Dr. phil. Beáta KATREBOVÁ BLEHOVÁ

Ľudové vzbury voči tzv. Katolíckej akcii
Katolícka cirkev predstavovala pre novoustanovený komunistický režim hlavného vnútorného ideologického protivníka. Komunisti sa pokúsili v roku 1949 dostať do područia kňazov a veriacich prostredníctvom tzv. štátnej Katolíckej akcie. Voči tomu sa vymedzili československí biskupi a aj Svätá Stolica, čo viedlo k sérii nepokojov a vzbúr na celom Slovensku. Tieto nepokoje predstavovali najvýznamnejší prejav nesúhlasu s režimom v päťdesiatych rokoch 20. storočia.
Lektor: Martin GAREK, PhD.

Odpor proti komunizmu v Zbore národnej bezpečnosti
Zbor národnej bezpečnosti mal byť oporou nastávajúceho komunistického režimu, ale nie všetci jeho príslušníci prijali nadvládu totalitnej moci a konali skutky, ktorým sa snažili pomáhať nepriateľom režimu. Aké riziko podstupovali a ako sa s niektorými z nich režim vysporiadal, dokumentuje prípad monsterprocesu s Bernardom Jaškom a spol., ktorého spolu s kolegom Pavlom Kalinajom odsúdili na trest smrti.
Lektor: Mgr. Vladimír PALKO

Slovenský politický exil v rokoch 1945 – 1989
Bezprostredne po skončení druhej svetovej vojny vznikol novodobý fenomén v slovenských dejinách, a síce masová emigrácia z politických dôvodov. Tri migračné vlny vzťahujúce sa na roky 1945, 1948 a 1968 boli dôsledkom perzekučných opatrení ponajprv tzv. ľudovodemokratického, po roku 1948 komunistického režimu v Československu. Slovenskí emigranti zakladali na Západe exilové organizácie s hlavným programovým cieľom zápasu proti komunizmu a obnovenia štátnosti a z týchto dôvodov sa ocitli v hľadáčiku československej Štátnej bezpečnosti.
Súčasťou prednášky je powerpointová prezentácia.
Lektor: Dr. phil. Beáta KATREBOVÁ BLEHOVÁKontakt:
Mgr. Michal KEIM
e-mail: michal.keim@upn.gov.sk
tel: 02 / 593 003 39
mob.:+421 948 250 761

Vytlačiť