Ocenenie Literárneho fondu pre historikov z ÚPN

Dňa 25. septembra 2014 boli v bratislavskom Zichyho paláci odovzdané Ceny a prémie Literárneho fondu v oblasti vedeckej a odbornej literatúry za rok 2013. Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy ocenila viac ako tri desiatky odborných publikácií, ktoré boli vydané v minulom roku. Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2013 v kategórii slovníková a encyklopedická literatúra získala aj monografia pod názvom Slovenskí generáli 1939 – 1945, ktorej autormi je kolektív historikov ÚPN v zložení Peter Jašek, Branislav Kinčok a Martin Lacko.

Kniha vyšla v renomovanom Ottovom nakladateľstve v Prahe. Mapuje životy a osudy všetkých ôsmich slovenských generálov Slovenskej republiky – R. Viesta, F. Čatloša, A. Čunderlíka, A. Pulanicha, A. Malára, J. Turanca, Š. Jurecha i najmenej známeho generála žandárstva T. Ištoka. Kolektívne životopisné dielo predstavuje nielen zmapovanie ich jednotlivých osudov, ale poukazuje aj na likvidáciu slovenských elít, ktorá sa začala v období rokov 1944 – 1948.

Obálka knihy - Slovenskí generáli 1939 – 1945


Vytlačiť