Obrazy kolektivizácie

Pozývame Vás na podujatie Obrazy kolektivizácie, ktoré organizuje Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave, Slovenským filmovým ústavom, Rumunským kultúrnym inštitútom v Prahe a Ústavom pre štúdium totalitných režimov v Prahe.

V rámci projektu, ktorý sa bude konať 10. mája 2012 v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave na Námestí SNP č. 27, sa uskutoční medzinárodný vedecký seminár, na ktorom vystúpia s prednáškami odborníci zo Slovenska, Česka, Poľska a Rumunska. Verejnosti bude zároveň predstavené výukové multimediálne DVD Obrazy (z) kolektivizace a bude otvorená výstava Vynútené úsmevy, umelé grimasy, potlačené protesty – Propagácia kolektivizácie v Československu a v Rumunsku. Výstava potrvá v Poľskom inštitúte do 23. mája 2012.

Súčasťou podujatia bude prehliadka filmov s tematikou kolektivizácie z Československa a Rumunska v kine Lumière v dňoch 9. – 10. mája 2012 (vstup je voľný).

Vytlačiť