O výsledkoch spolupráce ÚPN a Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra

Predseda Správnej rady ÚPN, ThDr. PaedDr. Ondrej Krajňák, PhD. 23. júna 2015 prijal v priestoroch ÚPN zástupkyne Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra z oddelenia Slovenského národného korpusu PhDr. Máriu Šimkovú a Mgr. Katarínu Gajdošovú. Počas pracovného stretnutia vyhodnotili doterajšiu úspešnú spoluprácu medzi oboma inštitúciami, ktorá sa realizuje na základe zmluvy uzatvorenej v roku 2010.

Pracovníci ústavu zaoberajúci sa výskumom slovenského jazyka počas piatich rokov vzájomnej spolupráce s ÚPN prepísali do textovej podoby vyše 200 svedeckých výpovedí pamätníkov obdobia neslobody, ktoré boli na kameru nakrútené pracovníkmi referátu Oral history ÚPN. Účelom tejto služby bolo a je aj do budúcnosti zjednodušiť prácu so svedectvami pamätníkov pre historikov ÚPN a ich výskum, a súčasne prepísané texty slúžia aj jazykovednému výskumu. Ondrej Krajňák sa poďakoval za záslužnú a dôležitú prácu jazykovedcov, ktorých prepisy vo významnej miere napomáhajú projektom v rámci Oral history, či historikom a bádateľom pri ich vedeckej činnosti. Predseda Správnej rady ÚPN spolu so zástupkyňami Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra sa zhodli na potrebe pokračovania v ďalšej obojstranne výhodnej spolupráci aj do budúcnosti. Slovenský národný korpus je elektronická databáza primárne obsahujúca slovenské texty od r. 1955 z rôznych štýlov, žánrov, vecných oblastí, regiónov a pod. v rozsahu poskytnutom autormi a majiteľmi autorských a/alebo distribučných práv na základe licenčnej zmluvy. Texty a slová v korpuse sú obohatené o jazykové informácie a predstavujú referenčný materiálový zdroj poznatkov o slovenčine a jej reálnom používaní, ktoré sa z korpusu získavajú pomocou špecializovaných vyhľadávacích nástrojov. Korpus nie je elektronická knižnica, ani nenahrádza kodifikačné príručky. V korpusových dátach sa dajú vyhľadávať jazykové informácie na výskumné, učebné a iné výlučne nekomerčné ciele. Oral history alebo orálna história – hovorená, rozprávaná história - je novodobou interdisciplinárnou metódou poznávania dejín, ktorá čerpá zo „živých zdrojov".

Na pôde ÚPN postupne vznikol audiovizuálny archív, ktorý v tomto čase eviduje viac ako 2000 nosičov. Široká databáza filmových záznamov, svedeckých výpovedí a audiovizuálnych formátov o praktikách totalitných režimov na Slovensku tvorí neoddeliteľnú súčasť kultúrneho dedičstva. ÚPN aktívne napreduje v projekte, ktorého cieľom je komplexne a systematicky zachytávať svedectvá prenasledovaných osôb. V súčasnosti už je nakrútených cez 450 svedeckých výpovedí v dĺžke viac ako 600 hodín audiovizuálneho záznamu. Svedectvá ošetrené autorskými právami sú bezpečne uložené v audiovizuálnom archíve ÚPN. Výpovede majú slúžiť na bádateľské a vzdelávacie účely, prípadne na výrobu budúcich TV dokumentov. Ich prehľad a ďalšie využívanie umožňuje podrobná databáza svedectiev a audiovizuálna knižnica.

Pracovníčky Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra s predsedom SpR ÚPN Ondrejom Krajňákom a vedúcim referátu Oral history Eduardom Stanom.

Pracovníčky Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra s predsedom SpR ÚPN Ondrejom Krajňákom a vedúcim referátu Oral history Eduardom Stanom.

Foto: Marian Turza, ÚPN

Vytlačiť