O projekte pod názvom Fetiše socializmu a spolupráci so štúdiom K2

Spolupráca s ÚPN na filmovom projekte štúdia K2 pod názvom Fetiše socializmu, bola 20. Mája 2013 predmetom rokovania predsedu SpR Ondreja Krajňáka a zástupcov produkcie štúdia K2. Po prediskutovaní filmárskeho zámeru, ale aj jeho významu pre zachovania pamäti národa na obdobie nedávno minulé sa otvorila možnosť ďalšej spolupráce ÚPN na zaujímavom projekte, ktorý dokumentárnou formou priblíži pamätníkom, súčasníkom, ale aj budúcej generácii obdobie budovania socializmu v bývalom Československu. Súčasťou tohto obdobia popri typických priemyselných a spoločenských fetišoch, akými boli napr. rádiovky, chemlón, dederón, céčka, šumienky, paneláky, dovolenky na Balatone, či iné socialistické vymoženosti obyvateľov, boli aj verbálne, či fyzické prejavy moci, ktorá riadila budovanie komunistického impéria voči neprajníkom tohto procesu. Vkladom ÚPN do spomenutého projektu budú práve materiály dokumentujúce aj túto odvrátenú stranu obdobia neslobody v bývalom Československu.

Vytlačiť