O možnej spolupráci ÚPN s Domom európskej histórie v Bruseli

Predseda SpR ÚPN Ondrej Krajňák prijal 30. mája 2013 Annu Huth, generálnu riaditeľku pre komunikáciu novovznikajúceho Domu európskej histórie. Jeho zriadenie pripravuje Európsky parlament v Bruseli a bude mať za úlohu umožniť záujemcom spoznávanie európskej histórie. Ťažiskom budú najmä dejiny 20. storočia a história integrácie európskych krajín. Plánované otvorenie Domu by sa malo uskutočniť na jeseň roku 2015. Počas stretnutia na pôde ÚPN sa zástupkyňa novovznikajúcej inštitúcie zoznámila s poslaním a úlohami ÚPN, ale prerokovali sa aj možnosti budúcej vzájomnej spolupráce v oblasti budovania expozície a sprievodných aktivitách projektu, ktorý sa javí mimoriadne zaujímavým aj pre možnosť prezentácie vedeckovýskumnej práce ÚPN.

Vytlačiť