O „Barbarskej noci“ aj na festivale Gorazdov Močenok

Do programu XXIII. ročníka festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok, ktorý sa koná v Močenku pri Nitre v dňoch 25.- 29. júla 2015, organizátori popri ďalších festivalových aktivitách zaradili 27. júla 2015 aj besedu o tkzv. Barbarskej noci. Odborným garantom aktivity sa stal Ústav pamäti národa, v spolupráci s ktorým si organizátori týmto spôsobom pripomenuli aj 65. výročie komunistického zvážania rehoľníkov do sústreďovacích kláštorov, z ktorých jeden bol zriadený aj v Močenku.

Prítomní účastníci besedy si mali možnosť na autentickej pôde biskupského kaštieľa – bývalého internačného kláštora – vypočuť historické informácie k Akcii „K" od predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka, historika ÚPN Pavla Jakubčina a redaktorky RTVS Soni Gyarfášovej. Zvlášť pre prítomnú mladú generáciu boli zaujímavé informácie o dôvodoch, ktoré viedli komunistický režim v bývalom Československu k likvidácii kláštorov, k internácii rehoľníkov a rehoľníčok, či o charaktere samotných sústreďovacích kláštorov. Diskutujúci účastníci sa zoznámili aj so svedectvom odborníka z Divadelného ústavu Miša Kováča - Adamova o tom, ako akcia „K" prebiehala v Močenku a kládli otázky nielen k minulosti našej krajiny, ale aj k súčasnosti Ústavu pamäti národa, ktorý za svoju zodpovednú činnosť a poslanie nepožíva práve najlepšie meno v spoločnosti, ktorá sa zjavne ešte nevyrovnala so svojou komunistickou minulosťou. Spomienková diskusia v Močenku sa uskutočnila aj za prítomnosti starostu obce Romana Urbánika a bola snímaná miestnou obecnou televíziou. Reakcie prítomných svedčili o potrebe podujatí podobného typu, ktoré napomáhajú k prehlbovaniu pamäte národa na minulosť a historické okolnosti, súvislosti, či udalosti obdobia neslobody v našej krajine.

Krajňák s P. Jakubčinom a S. Gyarfásovou počas moderovanej diskusie

Pohľad do auditória na účastníkov diskusie

Vytlačiť