NR SR vzala na vedomie Výročnú správu ÚPN za rok 2021

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš predstavil 23.
septembra 2022 v pléne Národnej rady SR Výročnú správu o činnosti Ústavu
pamäti národa za rok 2021. Vo svojom príhovore poslancom priblížil
napĺňanie zákonom stanovených úloh a činnosť ústavu v roku 2021, najmä
prípravu procesu delimitácie dokumentov do Ústavu pamäti národa,
riešenie agendy účastníkov a veteránov protikomunistického odboja,
vedeckú, osvetovú a publikačnú činnosť ústavu.

Národná rada SR výročnú správu vzala na vedomie 27. septembra 2022.
Informácie k procesu prerokovania sú dostupné na webovej stránke
Národnej rady SR:
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=
8&ID=1029


Výročné správy Ústavu pamäti národa sú dostupné na jeho webovej stránke:
https://www.upn.gov.sk/sk/dokumenty/

Vytlačiť