Noví členovia Správnej rady ÚPN

Národná rada Slovenskej republiky zvolila dňa 18. septembra 2012 za členov Správnej rady Ústavu pamäti národa PhDr. Igora Baku, PhD. a doc. PhDr. PaedDr. Karola Janasa, PhD.

Vytlačiť