Logo

Nové vzdelávacie videá projektu Hi-story lessons

Na webe projektu Hi-story lessons: Vzdelávanie a učenie sa o európskej histórii 20. storočia aj na jeho kanále na YouTube pribudli krátke animované filmy, ktoré môžu žiakom a študentom zaujímavou formou vysvetliť boľševickú revolúciu, Marshallov plán a udalosti roku 1968. Dopĺňajú tak animácie o Veľkej hospodárskej kríze z roku 1929 a o vypuknutí prvej svetovej vojny.

Cieľom projektu Hi-story lessons je prezentovať históriu Európy a jednotlivých európskych krajín z rôznych pohľadov interaktívnym, pútavým a prístupným spôsobom. Európska sieť Pamäť a solidarita pozýva učiteľov, študentov a všetkých, ktorí sa zaujímajú o históriu, aby využili benefity tejto medzinárodnej vzdelávacej on-line platformy.

Webová stránka www.hi-storylessons.eu ponúka viac ako dvesto tém týkajúcich sa Európy v 20. storočí so špecifickým zameraním na históriu šiestich krajín: Poľsko, Maďarsko, Nemecko, Slovensko, Česko a Rumunsko. Tieto témy vybral a spracoval medzinárodný tím odborníkov – historikov a učiteľov – tak, aby korešpondovali so základnými programami konkrétnych krajín. Materiály boli spracované v materských jazykoch vybraných krajín a v angličtine a sú dostupné zadarmo.

Okrem základných informácií o historických udalostiach ponúka webstránka prehľadný sled udalostí či hĺbkové analýzy najvýznamnejších tém.

Súčasná verzia Hi-story lessons je pilotnou verziou, ktorá bude v najbližších rokoch rozšírená. Každý, kto má záujem o spoluprácu alebo chce zdieľať svoj názor na platformu s jej tvorcami, je pozvaný kontaktovať ENRS na hi-story@enrs.eu.

Boľševická revolúcia v Rusku: https://hi-storylessons.eu/sk/events/ruska-revolucia/ alebo https://www.youtube.com/watch?v=5SP7eNewcu8

Marshallov plán: https://hi-storylessons.eu/sk/events/marshallov-plan/ alebo https://www.youtube.com/watch?v=8NZsCUM5AD8

Rok 1968: https://hi-storylessons.eu/sk/events/1968-2/ alebo https://www.youtube.com/watch?v=JY1sm1mFBuo

Vytlačiť