Nové číslo časopisu Pamäť národa s vynovenou grafikou a filmom na DVD

Symbolicky v desiatom roku existencie Ústavu pamäti národa vychádza prvé tohtoročné číslo časopisu Pamäť národa v novej grafickej podobe, ktorá, ako veríme, vhodne doplní odbornú kvalitu prezentovaných článkov a príspevkov.

V čísle okrem iného nájdete štúdiu Jána Mitáča a Denisy Štofkovej o udalostiach v Lučenci po Viedenskej arbitráži, Matej Medvecký rozoberá počiatky československej rozviedky a Juraj Kováč sa vo svojej štúdii venuje procesom so slovenskými saleziánmi, ktorí boli v 50. rokoch perzekvovaní štátnou mocou. Taktiež sa dočítate o mechanizme politických procesov na príklade Vincenta Drienovského, zaujímavý je aj príbeh Josefa Dopplera, slovenského Nemca, ktorý zahynul v radoch československej armády v Dunkerque, dokument analyzujúci situáciu na Slovensku počas procesu s Jozefom Tisom, ako aj rozhovory s Rudolfom Ďurišom, ktorý je osobnou spomienkou pamätníka na učiteľskú a vojenskú službu, či s historikom Karolom Fremalom o stave historiografie a vysokoškolského prostredia pred rokom 1989.

K aktuálnemu číslu časopisu je pribalené DVD s dokumentárnym filmom Junáci z prachu. Film z produkcie Ústavu pamäti národa opisuje perzekúcie členov slovenskej skautskej organizácie komunistickou mocou a poukazuje na absurdný paradox, keď totalitný režim vyprodukoval z mládežníckej organizácie nepriateľa štátu a hrozbu pre budovanie socialistického zriadenia.

Obsah

Štúdie

  • Ján Mitáč – Denisa Štofková: Udalosti v Lučenci po Viedenskej arbitráži a ich dopad na obyvateľstvo mesta a blízkeho okolia
  • Matej Medvecký: K počiatkom československej rozviedky
  • Juraj Kováč: Procesy so slovenskými saleziánmi v 50. rokoch

Materiály

  • Dominik Šabo: Proces s Vincentom Drienovským a spol.

Dokumenty

  • Tomáš Klubert: Situácia na Slovensku počas procesu s Dr. Jozefom Tisom a spol. z hľadiska československých bezpečnostných orgánov

Obete

  • Jiří Plachý: Smrt nadějného filosofa a sociologa – PhDr. Josef Doppler (1910 – 1944)

Kariéry v službách ŠtB

  • Jerguš Sivoš: Závratná kariéra v Zbore národnej bezpečnosti. Portrét Jána Majera

Rozhovor s pamätníkom

  • Martin Lacko: Spomienky na učiteľskú a vojenskú službu. Rozhovor s Rudolfom Ďurišom

Predstavujeme

  • Martin Lacko: Strana určila tézy a my sme písali. Rozhovor s historikom Karolom Fremalom

Recenzie

ÚPN interne

Prehľad článkov uverejnených v roku 2011

Stiahnutie celého čísla

Obálka časopisu

Vytlačiť