Nové číslo časopisu Pamäť národa s filmom Bohom zabudnuté kúty!

Tretie číslo štvťročníka Pamäť národa prináša štúdiu Jozefa Haľka o pokusoch pozvať pápeža Jána Pavla II do komunistického Československa. V štúdii Petra Jašeka Štátna bezpečnosť v druhej polovici 80. rokov 20.storočia čitatelia sa môžu oboznámiť s rekonštrukciou činnosti oddelenia (Odboru) Štátnej bezpečnosti Okresnej správy ZNB Levice. V čísle sa venujeme aj zápiskom Alexandra Macha z leopoldovskej väznice. Časopis prináša tiež rozhovor s historikom Richardom Marsinom, ktorý na základe vlastných skúseností so slovenskou marxistickou historiografiou podáva zaujímavé svedectvo o dobe, ktorá v oblasti vedeckej práce dovoľovala len jeden výklad historických udalostí.

K aktuálnemu číslu časopisu je pribalené DVD s dokumentárnym filmom z produkcie Ústavu pamäti národa Bohom zabudnuté kúty. Film sa venuje slovensko-poľskému pohraničiu, ktoré dlhodobo ostávalo na periférii dejinných pohybov i záujmu. Aj vďaka tomu sa tu vytvoril priestor pre “dobrodruhov", akým bol aj Józef Kuras, zvaný Ogien, ktorý spolu so svojou bandou po druhej svetovej vojne pripravil o život stovky nevinných poľských i slovenských civilistov.

Obsah

Štúdie

 • Úloha slovenskej tlače v politickom boji na pozadí procesu s Jozefom Tisom (Peter Sokolovič)
 • Činnosť Štátnej bezpečnosti v 2. polovici 80. rokov. Rekonštrukcia na príklade Okresnej správy ŠtB Levice (Peter Jašek)
 • „Nemohol som k vám prísť...“ (O pokusoch pozvať pápeža Jána Pavla II. do komunistického Československa) (Jozef Haľko)

Dokumenty

 • Zápisky Alexandra Macha z leopoldovskej väznice (Časť I.) (Anton Hruboň)

Obete

 • Tvrdohlavá socialistka (Matej Medvecký )

Predstavujeme

 • Dr. h. c. Prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc. (Peter Sokolovič)

Kariéry v službách ŠtB

 • Jozef Vavro (Jerguš Sivoš)

ÚPN interne

 • Ján Manas v Prievidzi (Erik Kližan)
 • Mons. Rudolf Baláž – pamätáme (Stanislav Labjak)

Apendix

 • NIŽŇANSKÝ, E., HLAVINKA, J. : Pracovný a koncentračný tábor v Seredi 1941 – 1945 (Martina Fiamová)
 • SALLAI, G.: „A határ megindul...“ A csehszlovákiai kisebbségés Magyarország kapcsolatai az 1938 – 1939. évi llamhatár-változások tükrében. („Hranica sa pohne...“ Vzťahy menšiny v Československu a Maďarsku v zrkadle zmien štátnych hraníc v rokoch 1938 – 1939.) (Ferdinand Vrábel)
 • SOLONIN, M. S.: 23. červen aneb opravdový den „M“ (Tomáš Klubert)

Stiahnutie celého čísla

Obálka časopisu
Vytlačiť