Nové číslo časopisu Pamäť národa s DVD zadarmo!

V prvom čísle nového ročníka časopisu Pamäť národa nájdete viacero zaujímavých štúdií a dobových dokumentov. Ako napovedá už fotografia na obálke, jednou z hlavných tém čísla je súdny proces s Jozefom Tisom. Tomáš Klubert sa zaoberá jeho politickým pozadím a Peter Sokolovič prináša v rubrike dokumenty výber listov, ktoré dostával prezident Beneš v súvislosti s jeho súdením a popravou. Ján Mitáč sa vo svojej štúdii venuje mapovaniu politickej činnosti Emanuela Böhma, organizátora slovenského politického života na obsadenom území južného Slovenska, Martina Fiamová prináša štúdiu o doteraz málo prebádanej oblasti – arizácii pozemkového vlastníctva Židov na Slovensku. Nové číslo Pamäti národa okrem toho obohatil zaujímavý list kontingentami prenasledovaného roľníka Gottwaldovi, portrét vysokého dôstojníka ŠtB, ako aj rozhovor s Gustávom Polčíkom, príslušníkom žandárstva a neskôr ŠtB. Opomenúť nemožno ani rozhovor s Markom Soloninom, jedným z najvýznamnejších predstaviteľov „novej vlny“ v ruskej historiografii.

K aktuálnemu číslu časopisu je pribalené DVD s dokumentárnym filmom z produkcie Ústavu pamäti národa Sviečková manifestácia alebo Bratislavský Veľký piatok. Film je rekonštrukciou zásahu bezpečnostných zložiek proti pokojnému zhromaždeniu veriacich na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave v roku 1988. Využíva záznam skrytej kamery Štátnej bezpečnosti. V nasnímanom materiáli sú identifikovaní konkrétni účastníci manifestácie ako i agenti tajnej polície. Rozhovory s hrdinami tejto historickej manifestácie nakrútené dvadsať rokov po udalosti konfrontujú prítomnosť s minulosťou.

Obsah

Štúdie

 • Politická činnosť Emanuela Böhma v kontexte politických aktivít Slovákov v Maďarsku (Ján Mitáč)
 • Arizácla pozemkového vlastníctva Židov na Slovensku. Legislatívny a inštitucionálny základ pozemkovej reformy na židovských nehnuteľnostiach v rokoch 1939 - 1945 (Martina Fiamová)
 • Politické pozadie a bezpečnostné aspekty procesu s Dr. Jozefom Tisom a spol. (Tomáš Klubert)

Dokumenty

 • Listy Edvardovi Benešovi v súvislosti s rozsudkom nad Jozefom Tisom (Peter Sokolovič)
 • Roľník Lacko píše Gottwaldovi (január 1952) (Martin Lacko)

Materiály

 • Osud jedného svedectva pre proces s biskupom Michalom Buzalkom (Peter Slepčan)

Obete

 • Zápisník zo zajatia (november 1944) - Štefan Marinčák (Pavel Mičianik)

Predstavujeme

 • „Slovanskí bratia za Karpatmi? Nebuďte smiešni..." (Rozhovor s Markom Soloninom) (Tomáš Klubert, Martin Lacko)
 • Gustáv Polčík, príslušník žandárstva a ŠtB (Martin Lacko, Ján Sabo)

Kariéry v službách ŠtB

 • Jozef Mozola (Jerguš Sivoš)

ÚPN interne

 • Projekcia dokumentárnych filmov o období komunistickej totality (Zuzana Tokárová)
 • Projekt Internetového portálu Pamäť národa Svedkovia z obdobia neslobody (Jana Otočková)

Apendix

 • PEKNÍK, M. (zost.): Slovenské národné povstanie 1944: Súčasť európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny (Anton Hruboň)
 • KALOUS, J.: Štěpán Plaček. Život zpravodajského fanatika v službách KSČ (Matej Medvecký)
 • ŽATKULIAK, J. a kol.: November ´89. Medzník vo vývoji slovenskej spoločnosti a jeho medzinárodný kontext (Peter Jašek)
 • Prehľad článkov uverejnených v roku 2010

Stiahnutie celého čísla

Obálka časopisu
Vytlačiť