Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Nová publikácia ÚPN Svetový kongres Slovákov v dokumentoch. 1. časť: Generálne zhromaždenia

Generálne zhromaždenia Svetového kongresu Slovákov sa konali podľa prvých platných stanov, ktoré boli schválené na zakladajúcom generálnom zhromaždení v Toronte 19. júna 1971. Dokumenty boli odrazom programového a ideového zamerania kongresu a reagovali na aktuálny politický vývoj na Slovensku aj v zahraničí.

Do edície sú zaradené všetky dokumenty, ktoré vzišli z Generálnych zhromaždení SKS, a tvorí ju celkovo 44 dokumentov opatrených vedeckým aparátom. Zväčša išlo o rezolúcie, deklarácie, vyhlásenia, memorandá, ohlasy, príhovory alebo listy. Publikáciu zostavila historička ÚPN Beáta Katrebová Blehová.

Pre lepšie oboznámenie sa čitateľa s dejinami SKS bola do úvodnej časti edície zaradená štúdia podrobne mapujúca históriu generálnych zhromaždení v kontexte studenej vojny a normalizačného režimu v Československu v 70. a 80. rokoch.

V budúcnosti by mali pribudnúť ďalšie pramenné edície širšieho záberu: protokoly a uznesenia z generálnych zhromaždení, zasadnutí Predsedníctva, Hlavného poradného zboru SKS a jednotlivých komisií, resp. odborov SKS.

Cena publikácie je 11,00 €, cena pre seniorov a študentov je 7,70 €. Publikáciu si záujemcovia môžu objednať na adrese distribucia@upn.gov.sk.

ISBN 978 – 80 – 89335 – 96 – 1
EAN 9788089335961

Obálka publikácie ÚPN Svetový kongres Slovákov v dokumentoch. 1. časť: Generálne zhromaždenia

Vytlačiť