Logo

Nová publikácia ÚPN mapuje udalosti Nežnej revolúcie

Publikácia Od totality k slobode. Nežná revolúcia 1989 je venovaná pádu komunistického režimu v roku 1989 v širších medzinárodných súvislostiach.

Čitateľovi prináša nielen kľúčové udalosti Nežnej revolúcie na Slovensku, ale približuje mu aj pôsobenie komunistického režimu a jeho obete, dramatickú situáciu druhej polovice 80. rokov a napokon aj dôsledky, ktoré so sebou rok 1989 priniesol. Zachytáva aj situáciu v slovenských regiónoch a reflektuje aj témy ako študentské hnutie, aktivity hercov v prelomových dňoch Novembra 89, vznik a pôsobenie Verejnosti proti násiliu, rezignáciu komunistickej strany, politické rokovania a zmeny, slobodné voľby či pamäťovú politiku.

Súčasťou publikácie, ktorá je rozdelená do dvadsiatich kapitol, je aj rozšírené kalendárium zachytávajúce zahraničnopolitický kontext v rokoch 1985 až 1990.

Publikácia obsahuje množstvo doteraz nepublikovaných fotografií, ktoré ÚPN získal akvizičnou činnosťou v roku 2019. Všetky texty v knihe sú v slovenskej aj anglickej verzii.

JAŠEK, Peter – PODOLEC, Ondrej – KATREBOVÁ BLEHOVÁ, Beáta − SIVOŠ, Jerguš: Od totality k slobode. Nežná revolúcia 1989. Bratislava: Ústav pamäti národa 2019, 268s. ISBN 978-80-89335-89-3

Obálka: Publikácia Od totality k slobode. Nežná revolúcia 1989

Publikácia Od totality k slobode. Nežná revolúcia 1989 - vnútro publikácie

Publikácia Od totality k slobode. Nežná revolúcia 1989 - vnútro publikácie

Vytlačiť