Nová členka Správnej rady ÚPN

Vláda Slovenskej republiky dňa 13. júna 2012 vymenovala s účinnosťou od 14. júna 2012 za členku Správnej rady Ústavu pamäti národa Mgr. Mgr. Andreu Kluknavskú, LL.M.

Vytlačiť