Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

"Nemôžete nehovoriť!" zaznelo v Educafe

Príbehy ľudí, ktorí na vlastnej koži prežili zápas s totalitným režimom, priblížil poslucháčom počas diskusného večera s názvom Nespravodlivo stíhaní riaditeľ sekcie vedeckého výskumu Ústavu pamäti národa František Neupauer. Diskutujúcich, ktorí prišli 30. mája do Educafe v Bratislave, zaujal príbeh Rudolfa Dobiáša (nominovaného na Nobelovu cenu za literatúru) a jeho tvorba vykresľujúca utrpenie i odpustenia: "Horúčka, čo mi blčí v tele, je zase božská pahreba." Myšlienka vernosti pravde bola silnou témou v príbehu Silvestra Krčméryho. Odpustenie, veľkodušnosť i "blízkosť uránu" odzneli v príbehu Antona Srholca.

Niektoré príbehy vyrozprávali aj samotní poslucháči: neter dona Miroslava Kyselého, dcéra politického väzňa Teodora Hlaváča aj príbuzná dona Antona Srholca.

Mladých ľudí zaujímala téma informovanosti o období neslobody. "Prečo to na nás nedolieha zo všetkých strán? Kde sa o týchto príbehov, ktoré ma na Vašej prednáške silne oslovili, môžem dozvedieť viac?" Na otázku prečo "prokuratúra nekoná" zaznela aj takáto odpoveď: "ÚPN sa snaží dokumentovať obdobie neslobody. Naposledy sme rokovali na generálnej prokuratúre o pripravovanej publikácii k Sviečkovej manifestácii (25. marec 1988) a stretnutie bolo veľmi priateľské, no následne reálne možnosti preskúmať dokumenty boli alarmujúco obmedzené. V archíve v Trnave, kde je uložený archívny spis, nám nedovolili prezrieť si stovky fotografií zaznamenaných ŠtB, ale "niekto" z prokuratúry vybral len tri fotografie, ktoré paradoxne udalosť vykresľujú tak, že agresorom nebola vtedajšia moc, ale manifestujúci za ľudské a náboženské práva," povedal prednášajúci František Neupauer. Hrozí tak, že pod zámienkou ochrany osobných údajov a aj nemožnosti nahliadnuť do archívnych spisov môže dôjsť k falšovaniu historických faktov.

Nechýbali ani ďalšie reakcie z publika a následné podnety aj formou e-mailov. Jeden z účastníkov sa podelil o dokumenty z procesu s "principiálnymi ľuďmi" (munistami), ďalší poslali informácie o obetiach režimu či podnety k ďalšej činnosti.

"Je potrebná vaša činnosť hlavne pre nové generácie, aby vedeli čerpať z pamäti národa. Bohužiaľ, dnes je mládež, aká je, hodnotový systém je rozvrátený a aj keď ľudia ako Krčméry by mali byť vzorom... prosto to tak nie je a svet nepočká a uteká ďalej. Preto tak ako dnes každý, naozaj každý pozná Štúra a je z neho akýsi symbol, alebo Svätopluka... tak aj keď vôbec väčšina ľudí nevie detaily, ale má ich v povedomí. Bol by som rád, keby raz mali takto v povedomí aj negatívne veci z našej histórie 20. storočia." (Martin)

"Vďaka za Vaše nadšenie pre túto prácu, poslanie. Na Vás sa výchova "nemôžem hovoriť" iste nepodpísala. Vy skôr "nemôžete nehovoriť". Vďaka." (Mária)

Podujatie plné otázok, námetov a diskusie už tradične trvalo do neskorých večerných hodín. Po pracovníkoch Ústavu pamäti národa Ondrejovi Podolcovi, Patrikovi Dubovskom, Ondrejovi Krajňákovi a Františkovi Neupauerovi pripravujeme ďalšie stretnutie na posledný júnový utorok s Branislavom Kinčokom.

Riaditeľ Sekcie vedeckého výskumu ÚPN František Neupauer počas prednášky o nespravodlivo stíhaných v priestoroch Educafe na Robotníckej ulici v Bratislave.

Podujatie plné otázok, námetov a diskusie už tradične trvalo do neskorých večerných hodín.

Foto: Magda Biznárová

Vytlačiť